JA N’HI HA PROU! Una altra política europea és possible, necessària i urgent.

4motors

Enfront la crisi econòmica, financera, social i del medi ambient, les respostes d’austeritat i rigor aportades pels nostres governs respectius no permeten donar resposta als problemes plantejats. Ben al contrari, aquestes respostes encara ens aboquen a més precarietat i a un atur creixent que afecta especialment a joves, dones i persones immigrades.

A més, aquestes mesures amenacen els sistemes socials (protecció social, pensions…), disminueixen el poder adquisitiu dels assalariats i assalariades, i desmantellen els serveis públics.

Les polítiques neoliberals que s’estan duent a terme provoquen un retrocés més gran, i perillós en termes de democràcia i de cohesió social.

Avui, la gestió de les qüestions europees és cada vegada més intergovernamental i cada vegada menys comunitària. El Parlament Europeu no pot jugar el seu paper a l’hora de plantejar propostes i iniciatives, i la Comissió Europea queda relegada a un paper de simple acompanyant. En una economia globalitzada, per a sortir de la crisi financera i social actual ens cal més i millor Europa.

Més Europa, això és: més democràcia, permetent als ciutadans europeus que diguin quina és l’Europa que volen.

Una Europa millor, això és: una Europa que es basi en el progrés econòmic i social i que posi a les persones en el centre del projecte europeu.

Una altra política econòmica i social és possible i absolutament necessària El desenvolupament econòmic exigeix un nou creixement que es basi en el desenvolupament sostenible i en una política industrial comuna que afavoreixi la plena ocupació, la justícia social i fiscal.

Avui és necessari un impost sobre les transaccions financeres i una intervenció amb determinació per part del Banc Central Europeu.

El paper d’amortidors socials que han jugat la protecció social i els serveis públics ha resultat essencial. Per això s’ha de reforçar la protecció social i cal mantenir i desenvolupar els serveis públics en benefici dels territoris i de la població, especialment dels més febles. En aquest sentit s’hauria d’elaborar una plataforma de reivindicacions d’alt nivell, comú a les organitzacions sindicals dels 4 motors.

Per a debatre aquestes propostes ambicioses per a Europa, formulades el 30 de novembre de 2011 a Lió en el marc d’una trobada sindical dels “4 Motors”, demanem als governs de les nostres regions i autonomies respectives que impulsin la preparació i realització d’una conferència social tripartita en què hi participin les organitzacions sindicals, patronals i els governs de Baden-Württemberg, Catalunya, Llombardia i Rhône-Alpes. Això, sota la presidència actual i en el menor temps possible.

Comments are closed.