Jornada “La Carta Social Europea: una eina per a l’acció sindical”

european-social-charterL’Estat espanyol encara no ha acceptat el Protocol de reclamacions col·lectives de 1995, i pel que fa a la Carta revisada de 1996, el Govern la va signar l’any 2000, però no ha estat ratificada pel Congrés dels Diputats

La UGT de Catalunya organitza demà dimecres, 11 de juny, la jornada “La Carta Social Europea: una eina per a l’acció sindical”.

La Carta Social Europea és un tractat del Consell d’Europa que estableix uns drets i llibertats de la vida quotidiana (en temes com habitatge, salut, educació, treball, protecció jurídica i social, mobilitat de les persones i no discriminació) i que garanteix el seu respecte per part dels Estats que l’han acceptat.

El Comitè Europeu de Drets Socials és l’organisme que determina si els països compleixen amb les obligacions contretes amb la Carta, i es pronuncia a través de dos procediments: examinant els informes que presenten els Estats i decidint sobre reclamacions col·lectives que poden interposar els sindicats, patronals i ONG.

L’Estat espanyol va ratificar la Carta Social Europea de 1961 l’any 1980 i el protocol addicional de 1988 l’any 2000. Tanmateix, encara no ha acceptat el Protocol de reclamacions col·lectives de 1995, i pel que fa a la Carta revisada de 1996, el Govern la va signar el 23 d’octubre de 2000, però no ha estat ratificada pel Congrés dels Diputats.

Des de la UGT considerem del tot necessari que el Govern espanyol promogui urgentment la ratificació per par del Parlament de la Carta Social revisada i del protocol de reclamacions col·lectives. Contràriament, els drets socials i la seva defensa queden limitats a l’Estat espanyol i en desavantatge respecte a d’altres països del nostre entorn.

Comments are closed.