L’atur entre les persones amb discapacitat ha augmentat un 32,4% en dos anys, enfront del 3,3% general

iscapacidadAmb motiu de la commemoració, avui, del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional i Discapacitat, la UGT de Catalunya vol denunciar les dificultats que troba aquest col·lectiu per integrar-se al mercat laboral. Aquesta situació, a més, s’ha vist agreujada per la crisi econòmica, que ha fet créixer de manera alarmant el nombre de persones registrades a les llistes de l’atur.

Segons l’informe “La doble discriminació de les persones amb discapacitat a Catalunya”, elaborat pel nostre sindicat, en tan sols dos anys -del setembre de 2011 al setembre de 2013- l’atur entre les persones amb discapacitat ha augmentat un 32,4%, enfront del 3,3% de la població general:

 

 

 

 

 

A Catalunya, la població amb discapacitat en edat laboral (entre 16 i 64 anys) està formada per 256.979 persones, el 51% del total de les persones amb discapacitat reconeguda. Per tant, 1 de cada 2 persones amb diversitat funcional és potencialment activa per qüestions d’edat; tanmateix, l’any 2008 (dada més recent que ofereix l’INE) la taxa d’activitat d’aquest col·lectiu era del 38,1%, molt inferior a la taxa del conjunt de la població (del 77,9% aquell any).

Segons les darreres dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (30 de setembre de 2013), a Catalunya hi ha 10.565 persones amb alguna discapacitat registrades a les oficines del SOC, el que representa l’1,7% del total dels catalans aturats. L’augment de l’atur en aquest col·lectiu en el darrer anys ha estat del 13,2%.

Per gènere, un 53% de les persones amb diversitat funcional i en situació de desocupació són dones i un 47% són homes. Per edats, un 52% té més de 45 anys, un 34% està en la franja entre els 30 i els 44 anys, i el 14% restant es distribueix equitativament entre les franges de 25 a 29 anys i de 16 a 24 anys.

Si hi sumem el fet que 6 de cada 10 persones discapacitades i en situació de desocupació ho està des de fa més d’un any, podem afirmar que dins d’aquest col·lectiu hi ha un perfil especialment vulnerable: el d’una dona, de més de 45 anys i en situació d’atur de llarga durada.

L’accés al mercat laboral a partir del treball protegit és la via d’entrada més freqüent entre les persones amb discapacitat. Només un 5,45% han trobat la seva feina mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya. Tanmateix, moltes empreses no respecten la quota de reserva per a aquests treballadors, amb una ràtio d’infracció del 12,3% el 2011. Les empreses infractores van tenir una clara preferència en acollir-se a mesures alternatives que en la contractació de persones amb discapacitat.

En definitiva, podem dir que les persones amb diversitat funcional tenen un greu problema d’accés al treball, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació del lloc de treball, i necessiten garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets i per a participar en igualtat de condicions que la resta de ciutadans en la vida econòmica, laboral i social.

Per això, des de la UGT de Catalunya proposem:

  • Promoure l’eliminació de tot tipus de barreres (físiques, comunicatives, socials, etc.).
  • Millorar l’educació i la formació a llarg de tota la vida per a les persones amb discapacitats.
  • Dissenyar i impulsar polítiques actives d’ocupació més eficaces que potenciïn les capacitats de totes les persones.
  • Incrementar la contractació a la empresa ordinària i renovar els instruments coneguts com treball protegit.
  • Vetllar des de la negociació col·lectiva per la qualitat del treball,  la no discriminació i l’ús excepcional de les mesures alternatives a la contractació.

Informe “La doble discriminació de les persones amb discapacitat a Catalunya”

Comments are closed.