L’atur puja. El Govern redueix els pressupostos per a prestacions i per al foment de l’ocupació

desempleoA Catalunya al mes de setembre l’atur s’ha incrementat  en 9.575 persones, situant-se en 632.457 el total de les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 1,54% respecte al mes anterior, i un increment interanual d’un 5,25%, amb 31.527 persones més en situació de desocupació respecte al mes de setembre de l’any anterior.

Catalunya és la segona Comunitat Autònoma on més ha pujat l’atur, per darrera d’Andalusia. A l’Estat espanyol, l’atur s’incrementa també en 79.645 persones i ja són 4.705.279 les persones en situació de desocupació, un augment d’un 1,72% respecte al mes anterior i un increment interanual d’un 11,32%, 478.535 persones més en situació de desocupació respecte al mes de setembre de l’any 2011.

Aquest mes de setembre, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Barcelona, en 2.997 persones (+0,63%); a Tarragona, en 2.793 persones (+4,14); a Girona, en 2.776 persones (+5,23%), i a Lleida, en 1.009 persones (+3,53). És rellevant que totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte al mes de setembre de l’any 2011, destacant Barcelona, amb un increment d’un 5,92%, i 26.666 persones més en situació d’atur, i Tarragona amb un 5,07%. Girona ha incrementat l’atur en un 2,58% i Lleida en un 0,22% respecte al mateix període de l’any anterior.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat de manera similar entre els homes, amb 4.891 homes aturats més que al mes anterior (+1,53%), i entre les dones, on l’atur s’ha incrementat en 4.684 dones, un 1,55% més que a l’agost. Si comparem l’atur registrat del mes de setembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres, però de manera més significativa entre les dones (6,16%) que entre els homes (4,39%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de setembre en 47.306 persones. Aquesta xifra representa un increment considerable respecte al mes anterior del 8,97%, amb 3.895 joves més en situació d’atur.

La població estrangera al mes de setembre registra un total de 130.190 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 2,2% respecte al mes anterior i una reducció d’un 3,6% respecte al mateix període de l’any anterior. 65.949 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 31.805 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 20,58% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes de setembre s’ha incrementat fonamentalment al sector dels serveis, amb 9.122 persones més en situació de desocupació respecte al mes de agost (+2,37%), amb un increment interanual d’un 8,97%. Més del 95% de les noves persones en situació d’atur provenen del sector serveis. L’atur també ha augmentat en l’agricultura, amb 1.025 persones més en situació d’atur (+9,94%), i entre les persones sense ocupació anterior, amb 913 persones en situació de desocupació (+3%). Pel que fa a la construcció, l’atur s’ha reduït en 789 persones (-0,79%), i la indústria, en 696 persones (-0,72%).

En relació a la contractació, aquest mes de setembre s’han signat un total de 172.808 contractes, 27.104 més que el mes anterior (+18.60%), però 27.724 menys que ara fa un any (-14,68%). La contractació, però, ha estat fonamentalment temporal, amb 151.509 contractes temporals signats (el 87,67% del total) enfront els 21.299 contractes indefinits. La contractació indefinida s’ha incrementat en 9.135 contractes respecte al mes anterior (+75,10%), però ha caigut un 8,95% respecte al mateix mes de l’any 2011. La contractació temporal també s’ha incrementat aquest mes de setembre en 17.969 contractes (+13,46%), però també ha caigut un 15,42% respecte l’any anterior. Si comparem la contractació acumulada d’aquest any amb la de l’anterior, observem que en el que portem d’any s’han signat 86.547 contractes menys que l’any 2011.

 Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 69,2%. En aquest sentit, són 191.774 les persones registrades a les oficines de treball, un 30,08%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem aquestes dades molt negativament per l’increment de l’atur al nostre país. La finalització del període estival i la finalització dels contractes vinculats a aquest període no s’han vist compensats amb la creació d’ocupació ni amb la reactivació econòmica i per tant el nombre de persones en situació de desocupació continua augmentant.

Des de la UGT de Catalunya no entenem perquè ni la Generalitat de Catalunya ni el Govern de l’Estat han adoptat cap mesura dirigida per reactivar l’economia, ni per crear ocupació, sinó tot el contrari: les darreres mesures adoptades estan retardant encara més la recuperació econòmica, augmentant l’atur i perjudicant les persones treballadores.

Davant aquesta situació, des de la UGT de Catalunya reclamem al govern de la Generalitat que agilitzi l’inici de les actuacions formatives i les polítiques actives d’ocupació de l’any 2012 dirigides a les persones en situació de desocupació del nostre país, ja que a hores d’ara moltes d’elles encara no s’han publicat al DOGC.

D’altra banda, des del nostre sindicat considerem el projecte dels Pressuposts Generals de l’Estat, amb una reducció d’un 34,6% del pressupost destinat a les polítiques de foment de l’ocupació, que inclou l’eliminació del programa PREPARA a partir del mes de febrer de 2013, i una reducció d’un 6,3% de la política de desocupació, que inclou les prestacions per desocupació, repercutirà molt negativament en les persones amb més dificultats i que més estan patint la crisi: les persones en situació de desocupació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La creació de polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només crearem ocupació, si les empreses i les famílies tenen liquiditat.
  • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • L’increment del pressupost destinat a les polítiques de foment de l’ocupació que contempla el projecte de Pressupost Generals de l’Estat, que inclou les polítiques actives d’ocupació, i del pressupost destinat a la política de desocupació, amb l’objectiu de protegir adequadament a aquelles persones en situació d’atur o que perden la seva feina.
  • L’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2012.
  • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

Comments are closed.