L’Autoritat Portuària de Barcelona denega als seus empleats el permís per assistir a demandes contra l’empresa

El departament de Relacions Laborals de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha implementat un curiós sistema per guanyar les demandes que li interposen els seus empleats: senzillament, denegar-los el permís d’assistència a judici.

Tal com reconeix en correu escrit a la UGT de Catalunya la responsable de RR.LL., aquest organisme públic ha utilitzat aquest sistema en diverses ocasions; l’última, quan va denegar un permís retribuït a una delegada del nostre sindicat que havia realitzat una reclamació de quantitat en el jutjat número 17 de Barcelona. La responsable de Relacions Laborals de l’Autoritat Portuària va denegar aleshores el permís en considerar que no es tractava d’una obligació indispensable assistir a judici quan s’és demandant. Segons assegura per escrit a la delegada sindical, “o bé t’agafes un dia d’assumptes propis (impossible a la pràctica), o pots fer poders per ser representada“, opció a la qual es va veure obligada la treballadora.
El responsable del Sector Marítim Portuari de la UGT de Catalunya, Carlos Boy, ha realitzat una protesta escrita al director i sotsdirector general de l’Autoritat Portuària de Barcelona, sense que de moment hagi rebut cap resposta al respecte. Així mateix, els serveis jurídics de la UGT de Catalunya estudien la possibilitat que s’hagin vist vulnerats drets fonamentals com són el de la seguretat jurídica i tutela judicial.

Comments are closed.