L’estiu i la reforma laboral porten ocupació estacional, temporal i precària

camareroEl 89,84% de la contractació realitzada al mes de juny ha estat temporal — Només 125 nous contractes són indefinits —
Ja són 207.414 les persones aturades (32,9%) que no cobren subsidi per desocupació

A Catalunya, al mes de juny l’atur s’ha reduït en 15.356 persones, situant en 615.576 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2,43% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 6,80%, amb 39.182 persones més en situació de desocupació respecte el mes de juny de l’any anterior.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 98.853 persones, i són 4.615.269 les persones en situació de desocupació, una reducció d’un 2,10% respecte al mes anterior, però un increment interanual d’un 11,97%, amb 493.468 persones més en situació de desocupació respecte el mes de juny de l’any 2011.

Pel que fa a les províncies catalanes, l’atur s’ha reduït a totes elles respecte al mes anterior: a Barcelona, en 7.766 persones (-1,64%); a Tarragona, en 3.094 persones (-4,42%); a Girona, en 3.022 persones (-5,36%), i a Lleida, en 1.474 persones (-4,73%). Ara bé, totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte al mes de juny de l’any 2011 en gairebé un 5%, destacant Lleida, amb un 8,22% més, i Barcelona, amb un 7,13% més.

En relació als diferents grups de població, observem que la reducció de l’atur s’ha produït de manera més significativa entre els homes, amb 9.651 aturats menys que al mes anterior (-2,95%). L’atur femení experimenta una reducció de 5.705 dones, un 1,88% menys que al mes de maig. Però si comparem l’atur registrat del mes de juny d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres: l’atur femení en un 7,06% i el masculí en un 6,56%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juny en 44.982. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 9,80%, amb 4.887 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de juny de l’any anterior d’un 3,34%.

Quant a la població estrangera, al mes de juny ha registrat un total de 132.963 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 3,2% respecte el mes anterior i un increment d’un 0,2% respecte al mateix període de l’any anterior. 66.104 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 33.079 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de juny el 21,60% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes juny s’ha reduït bàsicament al sector dels serveis, amb 10.319 persones menys (-2,67% respecte el mes anterior), seguit de la construcció, amb 2.155 persones menys (-2,10%), la indústria, amb 1.809 persones menys (-1,85%) i les persones sense ocupació anterior, 1.088 menys (-3,23%). L’agricultura ha experimentat un increment de l’atur d’un 0,08% (9 persones més en situació de desocupació). Malgrat aquestes dades, cal remarcar que, pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en un 9,69% de les persones aturades que provenen del sector dels serveis, amb 33.245 persones desocupades més que el juny de l’any anterior, i l’increment del 8,96% en el sector de l’agricultura.

En relació a la contractació, aquest mes de juny s’han signat un total de 200.266 contractes, 19.576 més el mes anterior (+10,83%), però només 3.521 més que ara fa un any (+1,79%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a la província de Girona (41,64% i 6.282 contractes més) i Tarragona (23,26% i 4.311 contractes més). Barcelona també ha incrementat la seva contractació al mes de juny respecte a l’anterior, amb 8.357 contractes més (6,24%), i Lleida, amb 626  contractes més (4,73).

La contractació d’aquest mes de juny, però, ha estat fonamentalment temporal, ja que aquesta s’ha incrementat respecte al mes de maig en un 12,12% enfront del 0,62% que ha augmentat la contractació indefinida (només 125 contractes nous són indefinits). Destaca l’increment del 47,49% i el 26,68% de la contractació temporal a Girona i a Tarragona, respectivament. En aquest sentit, el 89,84% de la contractació realitzada el mes de juny ha estat temporal.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 67,01%. En aquest sentit, ja són 207.414 les persones registrades a les oficines de treball, un 32,9%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya considerem que aquest mes de juny ha seguit la tònica general d’aquest període, on tradicionalment es produeix una reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC com a conseqüència de la temporada estival i turística, i respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos. Com a norma general, el mes de juny és un bon mes per a l’ocupació, però la nova contractació torna a ser estacional, temporal i precària.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La retirada immediata de una reforma laboral imposada, inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.
  • La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Un pacte fiscal que doni resposta a la necessitat d’un nou finançament per a Catalunya que enforteixi l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra economia. Un pacte fiscal de consens, ampli i de país, harmonitzat fiscalment i social amb la UE, amb el qual la recaptació, la gestió, la inspecció i la capacitat normativa recaigui en Catalunya, i amb una Agència Tributària única per a Catalunya.
  • La redistribució i l’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions i incentius fiscals a les empreses, que ja s’ha demostrat que no serveixen per crear ocupació.
  • La pròrroga del programa PREPARA, que finalitza el proper mes d’agost, davant l’increment de persones que exhaureixen les prestacions econòmiques per desocupació.
  • Una nova regulació de la Renta Activa d’Inserció, perquè s’ampliïn els col•lectius que puguin tenir dret  a aquesta prestació, així com modificar els criteris d’accés a la mateixa.
  • El reforç els serveis públics d’ocupació i la millora de la intermediació pública en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació i a les empreses de treball temporal.

 

Comments are closed.