L’IPC d’Abril és reflex d’una economia sota mínims

botigaUrgeix un canvi de rumb en les polítiques econòmiques dictades per la Troika i obedientment executades pels nostres governs

La taxa de variació interanual dels preus del mes d’abril s’ha situat en un 1,4% a Espanya i un 1,8% a Catalunya. L’espectacular descens de la taxa de variació interanual de l’IPC respecte al mes anterior (que va ser del 2,4% a l’Estat i del 3% a Catalunya) és degut a la baixada de preus de l’electricitat, carburants i lubricants, sumat a la negativa evolució del consum i rendes familiars.

Catalunya és la segona Comunitat Autònoma amb una major taxa interanual, només per darrera de Cantàbria, amb un 2,3%.

L’evolució de preus mensual ha augmentat un 0,4% a l’Estat i un 0,3% a Catalunya respecte al mes anterior. Destaca la baixada de preus del grup habitatge, pel descens del preu de l’electricitat (-1,5 Espanya i -1,4 Catalunya); el transport, pel descens dels carburants i lubricants (-0,8 Espanya i -1 Catalunya), i les comunicacions, pel descens dels serveis de telefonia (-2,5 Espanya i Catalunya). El grup que més ha augmentat és vestit i calçat (10,1 Espanya i 10,4 Catalunya).

Per províncies, Barcelona presenta el major augment interanual, tant de Catalunya com respecte a Espanya, amb una variació del 2,1%. Segueixen Lleida, amb un 1,5%; Girona, amb un 1,1%, i Tarragona amb un 1%.

       

Variació mensual

 

Variació interanual

 

Espanya

     

0,4

 

1,4

 

Catalunya

     

0,3

 

1,8

 

Barcelona

     

0,4

 

2,1

 

Girona

     

0,2

 

1,1

 

Lleida

     

0,3

 

1,5

 

Tarragona

     

0,0

 

1,0

 

 

 

 

 

S’han demostrat errònies les polítiques d’austeritat que retallen despesa pública i augmenten taxes i impostos indirectes, on no es té en compte la capacitat de pagament de les persones

L’IPC d’aquest mes d’abril és reflex del comportament d’una economia sota mínims, que fruit de l’aplicació dels dictats europeus no només no millora sinó que es manté congelada amb conseqüències nefastes sobre el mercat laboral, l’ocupació i en definitiva, les famílies.

Urgeix un canvi de rumb en les polítiques econòmiques dictades per la Troika i obedientment executades pels nostres governs. S’ha demostrat sobradament que són errònies, ja que l’objectiu d’aquestes polítiques no és combatre la crisi estimulant l’economia per crear ocupació, sinó que l’únic objectiu és assolir un determinat nivell de dèficit mitjançant la retallada dràstica de la despesa pública i l’augment d’ingressos indiscriminat, sense tenir en compte la capacitat econòmica de les persones que paguen aquests impostos i taxes. L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació i per tant la recuperació econòmica.

Reformes i mesures per reactivar l’economia

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques que es venen aplicant a Catalunya i Espanya
  • Un pas enrere en l’augment de taxes i repagaments de serveis bàsics i universals, com són l’educació i la sanitat.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%). 

 

Comments are closed.