L’IPC d’agost reflecteix l’estancament de la nostra economia

ipc-08-13Urgeix un canvi de rumb en les polítiques econòmiques dictades fins ara per la Troika i obedientment executades pels nostres governs

Infografia sobre l’IPC d’agost

La taxa de variació interanual del mes d’agost s’ha situat en un 1,5% a Espanya i un 1,7% a Catalunya. El descens de la taxa de variació interanual de l’IPC respecte el mes anterior és degut al menor augment dels preus de carburants i lubricants, sumat a la negativa evolució del consum i rendes familiars.

L’evolució de preus mensual augmenta respecte el mes anterior (0,3% tant a Espanya com a Catalunya), destacant l’augment a l’agost del preu de l’electricitat (que fa augmentar un 0,7% i 0,8% els preus de l’habitatge a Catalunya i Espanya respectivament).

Per províncies, Barcelona torna a presentar uns dels majors augments interanuals, tant de Catalunya com d’Espanya, amb una variació del 2%, seguit de Lleida (1,4%) i Girona (1%). Per últim Tarragona presenta un més baix augment de preus (0,8%). Respecte la variació mensual, Lleida és la província amb el major augment de preus, amb una taxa de variació mensual que es situa en un 0,4%.

       

Variació mensual

 

Variació interanual

UE

         

1,3

Espanya

     

0,3

 

1,5

Catalunya

     

0,3

 

1,7

Barcelona

     

0,2

 

2,0

Girona

     

0,3

 

1,0

Lleida

     

0,4

 

1,4

Tarragona

     

0,2

 

0,8

 

 

 

 

Les polítiques d’austeritat, la reforma laboral i les retallades, culpables de la situació actual

L’IPC d’aquest mes d’agost és reflex del comportament d’una economia refredada, no activa,  fruit de l’aplicació de els polítiques d’austeritat, la reforma laboral i les retallades. Aquest paquet de mesures s’ha demostrat ser contracíclic, és a dir, que no només no ajuda a donar la volta a la situació de manca de capacitat de consum i econòmica de les famílies i d’aquesta manera reactiva l’economia, sinó que aprofundeix en l’arrel del problema de manca de demanda, orígen de la situació acutal.

Urgeix un canvi de rumb en les polítiques econòmiques dictades per la Troika i obedientment executades pels nostres governs. S’ha demostrat sobradament que són errònies, ja que l’objectiu d’aquestes polítiques no és combatre la crisi estimulant l’economia per crear ocupació, sinó que l’únic objectiu és assolir un determinat nivell de dèficit mitjançant la retallada dràstica de la despesa pública i l’augment d’ingressos indiscriminat, sense tenir en compte la capacitat econòmica de les persones que paguen aquests impostos i taxes. L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació i per tant la recuperació econòmica.

Reformes i mesures per reactivar l’economia

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

•Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques que es venen aplicant a Catalunya i Espanya

•Un pas enrere, en els propers Pressupostos de la Generalitat, en l’augment de taxes i repagaments de serveis bàsics i universals, com són l’educació i la sanitat.

•      Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.

• Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

• Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.

• Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%). 

Comments are closed.