L’ocupació creada al juliol torna a ser temporal, estacional i precària

hostaleriaA Catalunya al mes de juliol l’atur s’ha reduït en 6.859 persones, situant en 610.429 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 1,11% respecte al mes anterior i d’un 0,71% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 4.363 persones menys en situació de desocupació.

Aquest mes, Catalunya ha estat la tercera Comunitat Autònoma on més ha baixat l’atur en termes absoluts, per darrera d’Andalusia i Galícia.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 64.866 persones, i són 4.698.814 el total de les persones en situació de desocupació, una reducció d’un 1,36% respecte al mes anterior, però un increment interanual d’un 2,43% (111.359 persones més en situació de desocupació respecte al mes de juliol de l’any 2012).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha reduït a totes les províncies catalanes: a Barcelona, en 2.849 persones (-0,61%); a Tarragona, en 1.526 persones (-2,23%); a Girona, en 1.356 persones (-2,53%), i a Lleida, en 1.128 persones (-3,85%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies excepte a Girona, on s’ha incrementat en 137 persones (+0,26%). Així, respecte al mes de juliol de l’any 2012, l’atur ha baixat a Barcelona en 3.878 persones (-0,83%); a Lleida, en 610 persones (-2,12%), i a Tarragona, en 12 persones (-0,02%).

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït entre els homes, amb 7.580 homes aturats menys que el mes anterior (-2,42%), mentre que  l’atur femení s’ha incrementat en 721 dones, un 0,24% més que al mes de juny. Si comparem l’atur registrat del mes de juliol d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí també s’ha reduït, amb 9.670 homes menys en situació d’atur (-3,07%), mentre que l’atur femení s’ha incrementat, amb 5.307 dones més en situació de desocupació.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juliol en 37.671. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 3,06%, amb 1.189 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juliol de l’any anterior del 13,68%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de juliol registra un total de 119.578 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 3,5% respecte al mes anterior (-4.374persones) i d’un 7,2% respecte al mateix període de l’any anterior (-9.347 persones). 61.217 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 27.023 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de juliol el 19,59% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes juliol s’ha reduït a tots els sectors: els serveis, amb 2.536 persones menys en situació d’atur (-0,65%); la construcció, amb 2.217 persones menys (-2,40%); la indústria, amb 1.536 persones menys en situació de desocupació (-1,66%); les persones sense ocupació anterior, amb 385 persones desocupades menys (-1,21%), i a l’agricultura, amb 185 persones menys aturades (-1,57%). Pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en 8.000 persones en situació de desocupació que provenen del sector serveis (+2,12%).

En relació a la contractació, aquest mes de juliol s’han signat un total de 242.810 contractes, 47.527 més que al mes anterior (+24,34%), però 10.018 menys que ara fa un any (-3,96%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a la província de Lleida (+35,42% i 4.960 contractes més), Girona (+33,98% i 7.191 contractes més), Barcelona (+23,07% i 32.134 contractes més) i Tarragona (+15,56% i 3.242 contractes més). Però respecte a l’any anterior, a Barcelona s’han signat 11.020 contractes menys (-6,04%) i a Tarragona 117 contractes menys (-0,48%).

El 91,19% de la contractació d’aquest mes de juliol ha estat temporal, amb un increment respecte al mes de juny d’un 25,29%. La contractació indefinida, malgrat un increment del 15,24% respecte al mes de juny, ha caigut un 54,46% respecte al mes de juliol de l’any 2012. Destaca l’increment del 37,29% i el 34,83% de la contractació temporal a Lleida i Girona, respectivament. La contractació indefinida aquest mes de juliol ha representat el 8,81% del total, mentre que l’any passat representava el 18,57%.

A més, cal tenir en compte que més del 85% de la contractació efectuada durant aquest mes de juny ha estat en el sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de juliol hi havia 2.936.578 persones afiliades, xifra que representa un increment de 18.453 persones afiliades (+0,63%) respecte al mes de juny, però que suposa un descens de 88.533 persones (-2,93%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 63,6%. En aquest sentit, són 224.397 les persones registrades a les oficines de treball, un 36,4%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat el descens del nombre de persones en situació de desocupació a Catalunya, des de la UGT de Catalunya considerem que aquestes dades són del tot estacionals i vinculades directament amb la temporada turística, a la campanya agrària i a les rebaixes als comerços. En aquest sentit, l’ocupació creada torna a ser temporal, estacional i precària.

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reforma laboral i les polítiques d’austeritat no estan contribuint a millorar la nostra situació econòmica ni el nostre mercat de treball, sinó tot el contrari, tal com demostra l’increment de la contractació temporal i precària que el mes de juliol ha representat més del 91% del total de la contractació realitzada.

A més, moltes de les persones en situació d’atur deixen d’estar registrades a les oficines de treball del SOC perquè ja no cobren cap tipus de prestació, perquè marxen a l’estranger davant la falta d’oportunitats d’ocupació del nostre país o perquè ja no confien en trobar un lloc de treball. Tots aquests factors també fan que baixi el nombre de persones en situació de desocupació registrades.

En aquest sentit, no compartim l’optimisme dels governs: no s’està reactivant la nostra economia, no s’està generant confiança en les persones ni s’està creant ocupació de qualitat.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • El disseny i posada en marxa de polítiques adreçades als col·lectius més afectats per la crisi: les persones que ja han exhaurit les seves prestacions i ja no disposen d’ingressos, les persones majors de 45 anys, els joves.
  • Reformar el sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.

Comments are closed.