La Confederació dels sindicats europeus demana uns pressupostos de la UE centrats en el creixement.

austeritat1Aquest dies s’està negociant en el Parlament Europeu la posició davant la proposta de marc financer (és a dir, el volum dels pressupostos de la Unió Europea) per al període 2014-2020. En aquest marc financer es discuteix bàsicament l’ús que es donarà als fons de cohesió, una de les partides més importants, destinats a reduir les diferencies entre els països més rics i els més pobres de la Unió.

Malgrat que la Confederació Europea de Sindicats (CES) reconeix la presència d’elements positius en la proposta, no deixa d’expressar la seva preocupació davant del fet que la proposta vinculi les ajudes d’aquest fons al compliment dels pacte d’Estabilitat i Creixement, és a dir, al compliment de les mesures d’austeritat imposades des de Europa i que no estan portant a una recuperació econòmica.

Des de la CES, es reclama que els fons de cohesió estiguin destinats a contribuir al creixement i la creació de llocs de treball, i no esdevinguin una eina de càstig per aquells països amb dificultats per complir amb el Pacte d’Estabilitat perquè també són aquells que es troben en una posició més dèbil. També reclama el manteniment del 2% dels fons destinats als agents socials, en tant que garants de què es compleixi l’objectiu pel qual els fons de cohesió van ser creats.

Comments are closed.