La CSI presenta el seu informe anual de les violacions dels drets sindicals.

protesta-arabEl dia 5 de juny la Confederació Sindical Internacional va presentar el seu informe sobre les violacions de drets sindicals durant l’any 2011. Aquest any ha estat marcat per la forta repressió de la que han estat objectes els sindicats situats en països on s’han produït revoltes vinculades amb la Primavera àrab, ja que aquestes organitzacions han estat molt actives alhora de participar en les protestes i mobilitzar a la població, cosa que ha provocat que molts dels seus membres hagin estat detinguts o agredits.

L’informe ressalta que durant el 2011 76 persones van perdre la vida en exercici dels seus drets sindicals, la majoria dels quals es van concentrar a l’Amèrica Llatina, on només a Colòmbia 29 sindicalistes van ser assassinats. També es ressalta l’ús de la violència i l’assassinat de sindicalistes produïts en alguns països asiàtics, on l’informe també denuncia les grans dificultats existents en molts països per a la creació de sindicats en defensa dels drets dels treballadors.

Pel que fa a Europa, l’informe explica que les noves mesures d’austeritat aprovades i les reformes en la legislació laboral aplicades en molts països han debilitat els drets de negociació col·lectiva de molts treballadors, donant a les empreses una posició més favorable. A més també s’han detectat casos de sindicalistes que han perdut la feina per haver participat en vagues i protestes en defensa dels seus drets laborals. Respecte a l’Estat espanyol, la CSI senyala que la nova reforma laboral suposa una limitació del dret de negociació col·lectiva a la vegada que denuncia pràctiques com la imposició de serveis mínims abusius (de fins al 90%) i la proliferació d’un missatge antisindical llançat des dels mitjans de comunicació.

Si voleu consultar més dades sobre l’informe el podreu trobar en el següent link: http://survey.ituc-csi.org/  

Comments are closed.