La CTAC-UGT de Catalunya vaticina que la ‘bombolla emprenedora’ està a punt d’esclatar

Logo CTAC

Cal equiparar els procesos d’emprenedoria amb els de la resta dels països de la UE: reforma fiscal i revisió del sistema de cotitzacions a la Seguretat Social

La CTAC-UGT de Catalunya valora les dades de l’EPA del segon trimestre del
2015 com el pitjor trimestre dels darrers tres anys  en 

l’evolució del treball per compte propi a Catalunya. El nombre de treballadors per compte propi passa de 529.100 a 526.500. D’altra banda, els empresaris sense assalariats o treballadors independents també davallen, de 371.300 a 362.400.

Per a la CTAC-UGT de Catalunya aquests dades són especialment significatives, perquè és el segon trimestre de l’any quan es registren més altes en el RETA. Tot i la desacceleració, les dades interanuals continuent sent positives, amb 17.200 treballadors per compte propi més i 11.4000 empresaris sense assalariats més.

La CTAC-UGT de Catalunya vol mostrar la seva preocupació pel que considera un canvi de tendència en l’autoocupació, un canvi de tendència que no només es veu en les xifres sinó també en la clausura de programes de recolzament a l’emprenedoria de diferents administracions. A tall d’exemple, el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya suma més de 7 mesos en suspens, i sense previsió de tornar-se a endegar.

Aquesta situació, sumada al marc poc propiciatori per arrencar negocis (manca de crèdit, morositat desbocada i manca d’inversió pública) auguren un clar escenari de retrocés de la iniciativa emprenedora en els propers mesos.

En aquest sentit, des de la CTAC-UGT de Catalunya se sol·licita a les administracions que abordin de manera seriosa i consensuada les diferents reformes que necessita la nostra economia productiva per equiparar els processos d’emprenedoria amb la resta de països de la Unió Europea. És per això que cada cop es fa més necessària la promesa reforma fiscal i la revisió del sistema de cotitzacions a la Seguretat Social, avançant en l’objectiu final de pagar en funció dels ingressos reals.

Així mateix, des de la CTAC-UGT de Catalunya recordem que la manca de crèdit continua sent una de les principals traves per iniciar una activitat en el nostre país, així com una de les principals causes del fracàs empresarial, que al llarg del 2014 es va situar en el 50%.

Comments are closed.