La CTAC-UGT demana al govern català un compromís polític clar que permeti fer créixer el treball autònom

desempleoDemana prudència a l’hora de fer valoracions sobre les dades de creixement de l’autoocupació en el mes d’abril

Després de 10 mesos de descensos constants, el nombre de treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social ha augmentat aquest mes d’abril amb 1.584 altes a Catalunya. Són el 13,29% de les altes netes registrades durant el mes d’abril arreu de l’Estat (11.914).

Per províncies, Tarragona lidera el creixement d’aquest mes d’abril (1.060), seguit per Girona (747) i Barcelona (496). En contra, Lleida continua perdent treballadors autònoms també en el mes d’abril (-110). 
Malgrat les xifres d’aquest darrer mes, la CTAC-UGT de Catalunya considera que el balanç és encara negatiu: en els primers tres mesos de l’any s’ha produït una caiguda neta d’afiliació, i en el que va d’any, tot i la xifra d’aquest mes d’abril, la pèrdua de treballadors autònoms supera els 2.600.

Per aquesta raó, la CTAC-UGT de Catalunya demana al govern català un compromís polític clar que permeti fer créixer el treball autònom en un 5% durant aquesta legislatura.

Tanmateix, des de la CTAC-UGT de Catalunya demanem prudència a l’hora de valorar aquestes dades. És possible que realment el treball autònom pugui començar a ser punta de llança de l’activitat econòmica, com ho ha estat històricament en totes les èpoques de crisi, però necessita l’impuls i el recolzament que els governs puguin oferir, i que difícilment arriben a aplicar.

Comments are closed.