La CTAC-UGT denuncia que el nou Govern s’oblida dels autònoms

autonoms
La nova organització del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies elimina el treball autònom i l’emprenedoria de les seves direccions generals

L’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a Catalunya es va situar al desembre en 539.989 persones, el que representa pràcticament el 20% del total de la població activa. Aquesta realitat contrasta amb la prioritat que se li ha atorgat des del nou organigrama del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, relegant-lo al concepte d'”Autoempresa” -dins de la nova Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa- en el conjunt de les polítiques del nou govern. Un concepte que es troba molt lluny de la realitat del país, ja que el 89% de les noves altes al sistema corresponen a autònoms persones físiques; és a dir, aquells que exerceixen la seva activitat sense cap estructura empresarial.

La CTAC-UGT demana al nou govern una aposta decidida per les polítiques d’emprenedoria i foment del treball autònom, així com espais de concertació amb el col·lectiu. En aquest sentit, sol·licitem que es procedeixi a la constitució del Consell del Treball Autònom de Catalunya com més aviat millor. Aquest nou marc de diàleg ha de servir per seguir impulsant el conjunt de reivindicacions dels treballadors autònoms.

Així mateix, la CTAC sol·licita al nou govern que amb caràcter d’urgència posi en marxa els programes d’ajuda i suport als nous autònoms, paralitzats des de l’any passat (Catalunya Emprèn), així com programes d’ajudes per a emprenedors sense recursos i sense possibilitat de finançar els seus projectes en les entitats financeres, com tenen la resta de comunitats autònomes (POA).

D’altra banda, la CTAC-UGT continua urgint les administracions públiques a fer un major esforç per a la reactivació de crèdit. En aquest sentit, la CTAC-UGT recorda que 1 de cada 3 projectes viables segueixen sense poder engegar-se per manca de crèdit als nous emprenedors. També reclamem l’impuls de noves mesures per fer front a la morositat existent i que es redueixin els terminis de pagament (180 dies de mitjana al 2015).

Cal treballar per una fiscalitat més atractiva i progressiva que incentivi l’activitat econòmica i continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral en aquesta legislatura que just ara comença.

Comments are closed.