La CTAC-UGT inicia una campanya de sensibilització dels autònoms dependents

S'exigeix "mà dura" contra els empresaris que abusen de la figura de l'autònom per emmascarar relacions laborals encobertes

Coincidint demà amb l'aprovació definitiva de l'Estatut del Treball Autònom al Congrés dels Diputats, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) llença la campanya "Ets TRADE? Coneix els teus drets!", que portarà a diferents centres de treball arreu de Catalunya amb presència d'aquest tipus de professionals la informació necessària perquè coneguin els seus drets i la seva nova situació arran de l'aprovació definitiva de l'Estatut del Treball Autònom.

Segons dades del Ministeri de Treball, a l'Estat existeixen aproximadament uns 550.000 autònoms econòmicament dependents que, amb l'entrada en vigor de l'Estatut del Treball Autònom, tindran un conjunt de drets sense precedents en el marc normatiu europeu.

La regulació de la figura de l'autònom dependent és, probablement, la novetat més destacada del Projecte de Llei, segons el qual els autònoms econòmicament dependent són aquells autònoms que reben d'un client principal al menys el 75% dels seus ingressosAmb el nou Estatut, tindran 18 dies hàbils per gaudir de les seves vacances, rebran una indemnització per danys i perjudicis en cas de trencament de la seva relació mercantil, podran anar al Jutjat Social per resoldre els seus litigis i podran signar acords d'interès professional i reivindicar conjuntament les seves millores. 

Amb la campanya "Ets TRADE? Coneix els teus drets!", la CTAC-UGT de Catalunya pretén que els treballadors autònoms dependents coneguin els seus drets i exigir d'aquesta manera a l'empresariat que deixi d'emprar la figura de l'autònom per desregularitzar el mercat laboral emmascarant, en moltes ocasions, relacions laborals encobertes.

{moscomment} 

Comments are closed.