La decisió de l’INEM de no pagar l’atur a la plantilla de Cubigel pot comportar el tancament

cubigel
El director general de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya ha comunicat aquest matí al Comitè d’Empresa de Cubigel Compressors (antiga Unidad Hermética) que l’INEM no abonarà les prestacions per desocupació corresponents al mes de novembre que havien de rebre els treballadors afectats per l’ERO temporal a la fàbrica de Sant Quirze del Vallès.

Tot es deu a un problema burocràtic. Abans de l’estiu, la Generalitat va encarregar a una consultora l’estudi de la viabilitat de l’empresa, i davant el resultat favorable del mateix, van acordar buscar conjuntament solucions. Per aquesta raó, el Comitè va avenir-se a acceptar una sèrie de mesures, entre elles ampliar l’ERO temporal  aprovat el mes de juny (26 dies per a 551 treballadors). Amb aquesta ampliació del període de suspensió de contractes, la direcció de Cubigel es comprometia a buscar, amb ajuda de la Generalitat, sortida als seus problemes de liquidesa.

El problema rau en què la documentació requerida per a aquesta ampliació de l’ERO temporal ha estat datada a 1 de desembre i, segons, l’INEM, això queda fora de termini i, en conseqüència, es nega a abonar les quantitats per desocupació a aquells treballadors que estaven afectats per l’ERO temporal el mes de novembre, després de tres mesos sense cobrar.

El Comitè d’Empresa denuncia que la continuïtat de Cubigel corre un greu perill, tot i que fa uns dies la Generalitat plantejava solucions mitjançant l’informe que posava de manifest la seva viabilitat. Malauradament, avui aquesta situació se suma a les dificultats de la plantilla, i la decisió de l’INEM de no pagar aquestes prestacions pot provocar la inviabilitat permanent de l’empresa.

Comments are closed.