La direcció de Caixabank afegeix a l’ERO 2.000 mobilitats geogràfiques forçoses

caixaLa mesa de negociació finalitza avui sense cap acord i l’entitat emplaça els sindicat a continuar dilluns

A la mesa de negociació d’aquest matí sobre l’ERO plantejat a CaixaBank, la direcció de l’entitat, a més de reiterar la seva oferta inicial d’acomiadaments, ha afegit la necessitat d’arbitrar 2.000 mobilitats geogràfiques forçoses. Des de la UGT de Catalunya hem manifestat un cop més que estem en contra de qualsevol tipus de mesura forçosa. La direcció de CaixaBank ha emplaçat els sindicats a continuar les negociacions el proper dilluns, 25 de març.

A la reunió d’ahir la UGT, CCOO i SECPB, els tres sindicats majoritaris presents a Caixabank (el 96,83% de la representació sindical a l’entitat) vam presentar una sèrie de propostes per evitar els 3.002 acomiadaments anunciats:

1. Prejubilacions per als nascuts el 1954, 1955 i 1956: 60% del salari brut, abonat en un pagament únic fins a la jubilació anticipada.

2. Prejubilacions per als nascuts del 1957 al 1960 en els àmbitus provincials on hi ha excedents. Import: 3 anualitats i mitja.

3. Baixes indemnitzades on hi excedents: 45 dies per any treballat, límit de 42 mensualitats. Prima addicional de 4.500 euros per cada tres anys. Import mínim de 2 anualitats.

4. Excedències incentivades, entre 3 i 5 anys, accés voluntari.

5. Mobilitat geogràfica voluntària i incentivada. Mesura oferta en les zones on hi ha excedents.

6. ERO temporal: reincorporació en la data prevista, amb possibilitat de prórroga d’un any.

7. Sense nombre total de treballadors afectats.

La proposta dels sindicats se centra en la presentació de mesures voluntàries i no traumàtiques. No s’acceptaran mesures forçoses.

Comments are closed.