La direcció de Nissan i el comitè d’empresa arriben a un acord en l’ERTO presentat pel Covid-19

Font: ACN. Manifestació de treballadors de Nissan tallant l’avinguda Diagonal el 4 de febrer del 2020

El comitè d’empresa de Nissan ha arribat a un acord amb la direcció de la multinacional sobre l’ERTO presentat per força major per fer front a la impossibilitat de garantir a tots els llocs de treball el compliment de les mesures higièniques i sanitàries recomanades per les autoritats i per manca de subministraments dels proveïdors afectats pel Covid-19.

 Aquest acord afecta els centres de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu de la Barca, i compta, entre d’altres, amb els següents punts:

  1. La representació dels treballadors reconeix les causes justificatives d’aquest ERTO.
  2. La data inicial d’afectació de l’ERTO és el 16 de març de 2020.
  3. Ambdues parts consideren el teletreball com a mesura prioritària per desafectar com més treballadors sigui possible, i quan l’activitat a la qual estiguin adscrits així ho permeti. i es comprometen a treballar conjuntament per maximitzar el nombre de llocs de treball que puguin aplicar aquesta modalitat.
  4. No es veuran afectats per aquest ERTO, els treballadors i les treballadores que formin part del col·lectiu de prejubilacions afectat per l’ERO 123/2019, amb baixa prevista per al mes de març de 2020.
  5. L’empresa complementarà les prestacions per desocupació que percebin els treballadors afectats fins arribar al 85% del salari brut en els conceptes així determinats.
    Els imports que corresponguin a gratificacions extraordinàries (pagues extraordinàries i borsa d’estiu) i vacances es complementaran fins al 100%.
  6. Per aquells llocs de treball en els quals per raons de seguretat i manteniment d’instal·lacions sigui imprescindible la presència a fàbrica del treballador, es revisarà i s’ajustaran les condicions de seguretat i salut perquè la feina pugui fer-se en les condicions adequades.
  7. Abans de reprendre l’activitat als centres de treball afectats per l’ERTO, la direcció de l’empresa consensuarà amb la representació dels treballadors les mesures de prevenció de riscos laborals i higièniques que calgui adoptar per evitar possibles contagis, establint de forma conjunta un protocol d’actuació.

Comments are closed.