La direcció del BBVA es mostra inamovible en la seva posició de reducció de 2.000 llocs de treball a CatalunyaCaixa

CatalunyaCaixaEs manté el tancament de 400 oficines i la pèrdua dels 2.000 llocs de treball que afectaran únicament a la plantilla de Catalunya Caixa

Avui, la representació de RRHH del Grup BBVA i la representació laboral de CatalunyaCaixa s’han reunit per informar de les condicions laborals a les que es pretén homologar als treballadors de CX en referència a:

 • Procediment de pagament de les retribucions
 • Jornada i horaris
 • Beneficis socials
 • Préstecs i condicions bancàries a empleats
 • Plans de pensions
 • Transposició de categories CX a Conveni de Banca (aquest punt només fa referència a les categories i no han facilitat la variació real que suposa).

Pel que fa a les mesures d’adequació de la plantilla de CX han presentat les mesures i condicions següents:

 • Les prejubilacions (a partir dels 55 anys)

o   Amb un mínim de 10 anys d’antiguitat

o   70% Retribució Fixa Anual fins als 63 anys, més import del Conveni Especial de la Seguretat Social

o   Aportació al Pla de Pensions 540 €/any

 • Dimissions voluntàries Incentivades (entre els 50 i els 55 anys)

o   Indemnització de 50 dies/any treballat

o   Indemnització lineal de 75.000 €

 • Excedències voluntàries retribuïdes (menys de 50 anys)

o   5 anys d’excedència amb compromís de retorn a l’entitat

o   25% de retribució fixa (mínim 12.000€)

 • Extincions de relació laboral indemnitzades (menys de 50 anys)

o   30 dies/any treballat amb un màxim de 22 mensualitats

o   700€ per any d’antiguitat complert

o   3000€ per cada any d’antiguitat que superi els 25 anys

o   Indemnització per adscripció voluntària

 • Trasllats (superiors a 50 km amb canvi de domicili)

o   6.000€ anuals (durant 4 anys)

o   Indemnització lineal de 3.000€

L’empresa no s’ha mogut de la seva proposta inicial tant pel que fa al tancament de les 400 oficines com de la sortida de 2.000 treballadors i treballadores de CX. A més, la direcció ha manifestat la indivisibilitat en la negociació de les propostes d’homologació i de redimensionament.

La UGT de Catalunya considera que les propostes són desproporcionades i exagerades, i més, tenint en compte que es volen aplicar única i exclusivament sobre la plantilla de CX quan les condicions de venda de CX pactades amb Brussel·les són substancialment inferiors a les proposades ara pel BBVA. La propera reunió serà el proper dijous, 25 de juny, a les 11.30 hores.

Comments are closed.