La direcció del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (Applus+) vol aplicar el conveni estatal d’Enginyeries, que suposa una pèrdua de condicions laborals i salarials

applusEl comitè d’empresa del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions LGAI, del Grup Applus+ ha denunciat l’empresa per voler aplicar a partir de l’1 de gener de 2014 el Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses d’Enginyeries i Oficines d’Estudis Tècnics, en substitució del conveni propi.

La plantilla del LGAI defensa la vigència del seu conveni perquè inclou una clàusula que diu que serà d’aplicació mentre no s’arribi a un nou acord. Recentment, dues sentències han reconegut la ultraactivitat del conveni en una situació similar (l’Audiència Nacional al juliol davant una demanda del SEPLA i un Jutjat Social de Vigo a l’agost en el cas de l’Hospital Povisa).

L’aplicació del conveni estatal d’Enginyeries suposaria als treballadors i les treballadores del LGAI unes taules salarials més baixes i un empitjorament de les condicions laborals: ampliació de la jornada laboral anual de les 1.711 actuals a 1.800 (+89), reducció dels dies de disposició, limitació en la flexibilitat a l’entrada i la sortida, jornada laboral de dilluns a diumenge (en lloc de dilluns a divendres) i eliminació de la jornada intensiva durant el mes de juliol i de diferents millores socials, com en els permisos de maternitat/paternitat. Tot això, afegit a la distribució irregular de la jornada (en un màxim del 10% anual) provocarà que la conciliació de la vida laboral i personal es vegi seriosament afectada.

Aquest matí s’ha celebrat un acte de conciliació entre direcció i comitè d’empresa que ha acabat sense acord. Per tant, el comitè continuarà amb el procediment judicial (demanda davant del Jutjat Social).
El Laboratori General d’Assaigs i Investigacions, que té una plantilla de 386 treballadors i treballadores, pertanyia a la Generalitat de Catalunya fins que l’any 2003 el va privatitzar, amb l’adjudicació de la gestió a Applus+ (Agbar). Actualment, l’accionista principal és el fons de capital risc Carlyle.

Comments are closed.