La direcció d’Hipercor es fa la desentesa davant dels requeriments de la inspecció de treball

corte-ingles-allargat.jpg
De nou, les empreses del grup El Corte Inglés no compleixen la legislació laboral vigent

El passat 7 d’abril de 2009, la Inspecció de Treball va requerir a la direcció d’Hipercor – Meridiana, empresa del grup El Corte Inglés, que, pel que respecte els permisos de botigues exteriors:

"Efectuï total compliment, davant possibles ampliacions o modificacions, entre altres de l’Ordre 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE nº 117, de 16 de mayo), modificat per l’ordre de 29 d’abril de 1999, sobre els requeriments i les dades que han de reunir les comunicacions d’apertura prèvia o reanudació d’activitats en els centres de treball, dictada en el desenvolupament del Real Decret llei 1/1986, de 14 de març".

Aquest requeriment de la Inspecció de Treball es produïa després d’una denúncia presentada per la UGT de Catalunya -en solitari- de la corresponent informació relativa als permisos d’apertura i activitat de les botigues Corty, que operen a l’entorn d’Hipercor Meridiana i com una part més d’aquest centre comercial.

Han passat pràcticament 10 mesos i l’empresa ni ha comunicat a la representació sindical el compliment del requeriment de la Inspecció de Treball ni ha fet efectiu el lliurament de la documentació sol·licitada al nostre sindicat.

De nou, la UGT de Catalunya denuncia que les empreses del grup El Corte Inglés no entenen ni de relacions laborals ni del compliment de la legislació laboral vigent en cada moment. Des de la UGT de Catalunya exigim a l’empresa el lliurament de la documentació requerida i que deixi de treballar en contra dels drets que la Constitució reconeix a les organitzacions sindicals.

Tanmateix, exigim a l’Autoritat Laboral la rapidesa i les actuacions necessàries perquè les normes laborals es compleixin en les empreses del grup El Corte Inglés.
{mxc}

Comments are closed.