La direcció d’Iberia Barcelona es nega a admetre la desconvocatòria de vaga presentada pel comitè de vaga aquest matí a la reunió de mediació

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

El comitè de vaga es veu obligat a mantenir les aturades previstes per als propers dies 30 i 31.

El Departament de Treball ha convocat el comitè de vaga d’Iberia Barcelona aquest matí, a les 11 h, per explotar una darrera possibilitat de desconvocatòria de les jornades de vaga previstes per als dies 30 i 31 d’agost.
El comitè de vaga d’Iberia Barcelona ha realitzat una manifestació de part (a la que els mitjans de comunicació heu tingut accés en el comunicat anterior) segons la que –en benefici de tota la societat, clients i passatgers- oferia:
1. La desconvocatòria de vaga, malgrat entendre que els números oferts per l’empresa no eren suficients per a les necessitats de l’aeroport català.
2. Acceptar que el Departament de Treball creés una comissió de seguiment que fiscalitzés el compliment dels compromisos adquirits.
3. Es reservava la possibilitat de tornar a convocar en el futur noves aturades en cas d’incompliment dels acords.
Cinc hores després d’haver presentat aquest text –fet públic als mitjans de comunicació- l’empresa s’ha negat a acceptar aquesta desconvocatòria actuant de manera temerària i obligant el comitè de vaga a mantenir les aturades previstes per als propers dies 30 i 31.
El comitè de vaga creu que la direcció d’Iberia ha menyspreat novament els treballadors i les treballadores, a les companyies a les quals ofereix el seu servei, als clients i a la Generalitat.
A la direcció d’Iberia Barcelona li toca ara donar explicacions sobre el seu comportament i la seva manca de voluntat per acabar amb la precarietat i el menyspreu vers la plantilla de Barcelona.

Comments are closed.