La discriminació sindical a la UGT posa en perill la seguretat als centres d’El Corte Inglés

La UGT de Catalunya ha denunciat diferents centres per no tenir lliures les sortides d'emergència i per perill d'incendi als magatzems 

La UGT de Catalunya considera que la discriminació sindical que pateix per part d'El Corte Inglés posa en perill la seguretat als seus centres tant dels propis treballadors i treballadores com de la clientela, ja que la direcció no pren en consideració les advertències i les demandes dels delegats i delegades de prevenció de riscos laborals per l'únic fet de ser del nostre sindicat.

El nostre sindicat ha hagut de denunciar diferents centres d'El Corte Inglés davant de la Inspecció de Treball en consonància amb el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, de disposicions mínimes de seguretat i salut als centres de treball, que diu al seu article número 3: "El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios."

Des del nostre punt de vista, el Corte Inglés incompleix la normativa en prevenció de riscos laborals en diferents centres, on les sortides d'emergència no estan lliures d'obstacles, s'acumulen mercaderies a zones no habilitades i els magatzems corren risc d'incendi, també per l'excés de mercaderies i el seu incorrecte emmagatzematge.

En el cas d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya, la Inspecció de Treball va obrir el passat mes de març un requeriment perquè l'empresa iniciés immediatament les reformes per adequar l'antic edifici del Banc Atlàntic del carrer Fontanella que portava anys fent servir indegudament com a magatzem, o que el clausués. La Inspecció de Treball va visitar aquest "magatzem" arran d'una denúncia de la UGT de Catalunya. A més, la Inspecció de Treball obrirà un acta d'infracció -amb la corresponent sanció econòmica- per haver-ne fet un ús indegut durant anys.

El Corte Inglés havia comprat aquest edifici (les instal·lacions de l'antic Banco Atlántico del carrer Fontanella) feia uns anys. No havia fet cap tipus de reforma ni l'havia inclòs en el centre de treball de Plaça Catalunya. Tot i així, aprofitant que l'edifici està connectat amb el celobert del centre comercial, la companyia porta tot aquest temps fent-ne ús com magatzem, sense que aquest estigui subjecte ni tan sols estigui inclòs en el pla d'evacuació i emergència.

D'altra banda, el nostre sindicat resta pendent que la Inspecció Treball actuï i visiti altres centres d'El Corte Inglés també denunciats per la UGT de Catalunya. 

Els delegats i delegades de la UGT de Catalunya han hagut d'interposar les denúncies davant d'Inspecció de Treball després de constatar reiteradament a les reunions dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral que la direcció dels diferents centres no mostren la voluntat de solucionar els problemes plantejats pel nostre sindicat. El perill que aquestes situacions suposen per a la plantilla i per als clients d'El Corte Inglés en obliga a fer-les públiques davant de l'administració responsable.

{moscomment} 

Comments are closed.