La falta de propostes de la direcció d’Iberia Barcelona pot abocar a noves mobilitzacions a l’aeroport del Prat

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

L’esforç de l’Administració i dels treballadors i treballadores d’Iberia Barcelona contrasta amb la posició de la direcció de l’empresa i amb la seva falta de propostes alternatives viables, que aconsegueixin evitar la paralització de l’aeroport del Prat el mes d’agost.

El compromís aconseguit pels treballadors i treballadores d’Iberia Barcelona amb l’Administració, representada principalment en la Conselleria de Treball, de buscar alternatives i portar fins al final la negociació per evitar aturades el mes d’agost s’ha complert per part del comitè de vaga, també la discreció en les negociacions que l’empresa ha demanat al Comitè.

La representació dels treballadors ha posat sobre la taula una proposta realista i adequada sobre les seves reivindicacions, fixant números mínims i terminis que puguin cobrir les necessitats de l’aeroport de Barcelona.

L’alta participació de les aturades, dels dies 27 i 28 de juliol ha fet que la direcció de l’empresa reunís la taula d’ocupació, que emana del comitè intercentres, amb la finalitat de trobar sortides als conflictes buscant fórmules d’ocupació estable que esmenin en cadena un gran nombre dels problemes denunciats pel comitè de vaga de la representació dels treballadors de l’aeroport de Barcelona: les càrregues de treball excessives, les hores extraordinàries obligatòries abusives, falta d’estabilitat en l’ocupació, precarietat laboral, i un estrès laboral fruit d’uns calendaris no assumibles.

La posició de l’empresa de continuar organitzant uns torns de treball que no permeten la conciliació de la vida laboral i familiar, i l’abús de les prolongacions de jornada, donen la raó als treballadors i treballadores d’Iberia Barcelona en la necessitat de buscar solucions de caràcter immediat.

La representació social entén que no és positiu dilatar en el temps les possibles solucions i adverteix que la posició de conflictivitat no s’ha deixat de banda, sinó que es dona un termini breu per trobar una solució i es reserva la possibilitat de convocar noves aturades durant el mes d’agost.

 

Comments are closed.