La Federació de hostaleria de la UGT denuncia la patronal al TSJC per incompliment del conveni

El nostre sindicat denuncia que la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya furta als treballadors i les treballadores del sector l’1% de l’increment pactat a conveni
El conveni col·lectiu d’hostaleria de Catalunya estableix en el seu article 35 un increment del 2% per a l’any 2010 (IPC previst + 1%). La Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya denuncia que la patronal vol cobrar la crisi als treballadors i les treballadores del sector. Així doncs, mentre el president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, Joan Gaspart, assegura a través dels mitjans de comunicació frases esparançadores com el turisme s’enlaira“, “puja l’ocupació“, “ni crisi de visitants ni depressió del turisme“, “ja hem sortit del pou en què estàvem al 2009” i “en el 2010 tindrem entre un 12 i un 15% més de turistes que al 2009“, als treballadors i les treballadores la patronal que ell presideix els nega un 1% d’increment d’allò acordat en el conveni, gràcies a la manipulació i mala fe del mateix Gaspart que, amb l’ajuda de Mercedes Bellera, de Col·lectivitats, han creat discrepàncies internes dins de la pròpia patronal.

La patronal argumenta que no existeix IPC previst per al 2010. Això és contrari a l’article 48 de la Llei de la Seguretat Social que, en consonància amb l’article 44 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que estableix un 1% de l’IPC previst per al 2010, va en contra de la jurisprudència d’unificació de doctrina del TS i del criteri de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, i furta als treballadors i les treballadores allò que és seu per dret.
S’entén que en tota negociació ha de prevaler la bona fe de les parts. La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, no obstant, canvia ara d’opinió i, després d’haver signat comprometent-se a allò que arribaria al 2%, ara pretén que els treballadors només cobrin un 1%, presumiblement per desviar l’1% escamotejat als seus comptes d’explotació.

Des la UGT de Catalunya, apostant pel diàleg i la pau social, vàrem proposar diversos acords per realitzar l’increment pactat en el conveni. La patronal, però, va rebutjar tota proposta: només estaven disposats a reconèixer l’1% de l’increment salarial.

Davant d’aquesta actuació de la patronal, del tot deslleial vers el conjunt dels treballadors i les treballadores del sector, la UGT de Catalunya ha decidit interposar una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per denunciar a aquests fets i aconseguir que la patronal pagui el que deu als treballadors i les treballadores d’aquest sector.

Comments are closed.