La FITAG-UGT de Catalunya demanarà al conseller Puig que el Govern reguli les benzineres sense atenció

Font: Usuari “Rama” de wikimedia


Sindicats i patronals mostren la seva màxima preocupació davant la proliferació de les gasolineres sense treballadors

La Federació d’Indústria i Treballadors Agraris (FITAG) de la UGT de Catalunya, juntament amb CCOO i representants de les principals patronals de gasolineres, han acordat demanar una reunió amb el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, per traslladar-li la seva preocupació per la proliferació de benzineres sense atenció i demanar-li que el Govern, dins de les seves competències, tramiti una legislació que obligui aquests punts de venda de benzina a contractar personal per evitar situacions perilloses i els riscos que se’n deriven.

Des de fa temps, el nostre sindicat ha alertat de la pèrdua de llocs de treball que suposa la proliferació d’aquestes gasoliners, més de tres-centes a Catalunya. A l’Estat espanyol es calcula que ja s’han perdut més de 5.000 llocs de treball en el sector, i el manteniment dels llocs de treball –les despeses de personal són el 70% de les despeses totals d’explotació- és cada cop més difícil.

Tal com hem denunciat en reiterades ocasions, aquestes benzineres no compleixen amb les normatives bàsiques de consum, seguretat industrial, medi ambient i normativa de transport de mercaderies perilloses, el que suposa un greuge compartiu amb les gasolineres tradicionals que fan pràcticament impossible la lliure competència.

L’absència de treballadors fa que sigui impossible verificar la correcció de la mesura o que siguin atesos davant una eventualitat en el subministrament o en el pagament, alhora que els clients queden desprotegits dels drets que els reconeix l’Estatut de Consumidors i Usuaris.

No es pot garantir, com obliga la normativa de seguretat industrial, que el subministrament no es faci amb el motor en marxa, els llums encesos o mentre el client fuma. No hi ha personal que pugui actuar davant un vessament de combustible en el repostatge, el que suposa un clar risc per a les persones i per al medi ambient, ni tampoc es pot controlar el subministrament en garrafes o qualsevol altre envasament no homologat, prohibit per la normativa de transport, i que suposa un importantíssim risc sobretot en el cas de les benzineres. Aquestes són només alguns dels incompliments de la legislació d’aquest tipus d’instal·lacions.

Tanmateix, la manca de personal també fa impossible atendre persones amb necessitats especials.

Comments are closed.