La FP dual només representa el 3% de l’oferta de FP a Catalunya, lluny del 88% d’Alemanya o el 26% de França

FP-dualLa UGT de Catalunya considera que l’increment de la FP dual al nostre sistema formatiu permetria començar a modificar la distribució de la qualificació de la població activa i contribuir a la millora del nostre model productiu

La UGT de Catalunya ha organitzat avui la jornada ‘La formació professional dual que necessitem a Catalunya’, amb l’objectiu de conèixer com s’estan fent les primeres experiències a Catalunya i alhora reflexionar com, amb un teixit empresarial i amb una àmplia diversitat de situacions, en l’àmbit sectorial i territorial, podem assolir una FP dual amb condicions de qualitat i amb una oferta suficient de places.

Actualment a Catalunya, degut en una gran part als models de formació i qualificació professional seguits i a la baixa percepció social que han tingut els estudis de formació professional, ens trobem amb unes àmplies franges de població activa amb una qualificació professional alta o molt alta i franges amb qualificació baixa o molt baixa, però no es disposa d’una franja suficient de població activa amb una qualificació professional mitjana.

En aquest context, des de la UGT de Catalunya considerem que l’increment dels titulats en formació professional i, de forma específica, la incorporació del model de formació dual en el nostre sistema formatiu, podrien ser unes decisions estratègiques que permetrien començar a modificar la distribució de la qualificació de la població activa i contribuir a la millora del nostre model productiu.

La formació professional dual és una modalitat que combina la formació compartida en el centre educatiu i en el centre de treball. A països com Àustria o Alemanya hi ha un ampli consens en afirmar que contribueix a una elevada taxa d’ocupació juvenil, molt per sobre de la que tenim a Catalunya.

Una característica remarcable del model dual alemany i del model d’aprenents francès és que els participants tenen un contracte de treball específic des de l’inici del període formatiu i fins a la finalització d’aquest. La contractació implica percebre un salari, segons el període formatiu en què s’està, tenir els drets i les obligacions dels convenis col·lectius.

A Catalunya, des del curs 2012-2013, ja s’estan fent algunes experiències de formació professional en les modalitats de formació en alternança, amb una extensió de les hores de formació pràctica que es realitza a l’empresa, i de formació dual, amb un reconeixement acadèmic de l’activitat que es fa a l’empresa. Per al curs 2014-2015 hi ha una previsió de 3.718 places entre les dues modalitats.

La previsió del nombre d’alumnes de FP dual/formació en alternança en el curs 2014-2015 representa en torn al 3% del total de l’oferta de FP inicial, molt de lluny de països com Alemanya (88,7%), Àustria (43,4%), França (26,3%) o Finlàndia (21,3%).

Des de la UGT de Catalunya considerem que:

  • S’ha d’analitzar en profunditat com es pot desenvolupar a Catalunya una oferta de FP dual amb les suficients condicions de qualitat i amb una oferta suficient de places.
  • L’inici d’un projecte de FP dual ha de respondre a una necessitat real d’un sector empresarial o d’una empresa i ha de comptar amb els recursos suficients humans, materials i tècnics.
  • Cada projecte de FP dual que es consideri que s’ha d’iniciar, perquè tindrà assegurada una inserció laboral important, ha de tenir la flexibilitat suficient per adaptar-se a les característiques del projecte i facilitar el seu desenvolupament en el centre formatiu i a l’empresa.
  • Els alumnes que participen en els projectes de FP dual han de percebre un sou des del primer dia de l’inici del projecte, per a facilitar la seva dedicació a temps complet, primer en el centre de formació i, posteriorment, també en el centre de treball.

Des de la UGT de Catalunya entenem que en la situació actual, de contenció dels recursos econòmics destinats a l’ensenyament, és preferible optar per desenvolupar projectes de FP dual que es puguin executar amb uns criteris de qualitat. En aquest sentit, considerem que a Catalunya el repte no és ser la comunitat autònoma que té més alumnes en FP dual, sinó que el repte ha de ser desenvolupar projectes que responguin a necessitats reals de les empreses o dels sectors empresarials i que permetin la inserció laboral d’una gran part dels participants.

La Formació Professional Dual que necessitem a Catalunya
235.1 KiB, 677 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Comments are closed.