La fugida de treballadors a l’estranger provoca el fals miratge de les xifres de l’atur

L’Enquesta de Població Activa del segon trimestre de 2012 situa la taxa d’atur a Catalunya en un 21,95%, amb 821.600 persones en situació de desocupació.Aquestes dades signifiquen un descens d’un 1,84% respecte el trimestre anterior (15.400 persones menys en situació d’atur) però un increment d’un 18,92% respecte el mateix trimestre de l’any anterior (130.700 persones més en situació de desocupació).

Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma, després de les Illes Balears on més ha baixat l’atur, però és la tercera comunitat autònoma, després d’Andalusia i Castilla-La Manxa on més s’ha reduït l’ocupació (-19.100 persones).

A l’estat espanyol la taxa d’atur s’ha situat en un 24,63%, amb 5.693.100 persones en situació de desocupació, un 0,95% més que el trimestre anterior.

A Catalunya, la població activa s’ha reduït en 34.500 persones respecte el trimestre passat i  en 83.900 persones respecte el mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.742.400 persones. Pel que fa la població ocupada, destaquem que s’ha reduït en 19.100 persones respecte al trimestre anterior i en 214.00 persones respecte l’any anterior, situant-se en un total de 2.920.800 persones.

Des de la UGT de Catalunya entenem que si disminueix el nombre d’aturats i, alhora, minva el nombre de gent que busca feina, això significa que hi ha menys persones en el mercat laboral. I aquesta minva només s’explica per dos factors: d’una banda perquè hi ha molta menys gent provinent de fora i, de l’altra, perquè moltes persones han optat per emigrar d’aquest país que li tanca oportunitas laborals i de futur. Tanmateix, el comportament alcista de les exportacions també contribueix al descens.

El 53,81% de les persones en situació de desocupació són aturats de llarga durada

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre s’ha situat en el 21,95%, 0,21 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 3,89 punts percentuals més que el mateix trimestre de l’any 2011. La taxa d’ocupació s’ha situat en un 48,47%,un 0,19% inferior al trimestre anterior, i 3,34 punts percentuals menys que el mateix trimestre de l’any 2011.

Finalment, la taxa d’activitat se situa en el 62,10%, 0,41 punts percentuals menys que el trimestre anterior i 1,12 punts percentuals menys que el mateix període de l’any 2011. Pel que fa la taxa de temporalitat, es manté, situant-se en el 18,46%.

Pel que fa les províncies, Girona és la que presenta una taxa de desocupació més alta, amb un 35,77%, seguida de Barcelona, amb un 21,52%, Tarragona, amb un21,52 i Lleida, amb un 18,66%.

Pel que fa a la població jove, ressenyar que la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 51,58%, 1,48 punts percentuals més que el trimestre anterior i 29,63 punts percentuals més que la taxa d’atur general. Pel que fa a la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 52,90%.

Les persones desocupades de llarga durada aquest trimestre són 437.200 persones i representen el 53,81% de les persones en situació de desocupació.

En aquest trimestre, el total de persones estrangeres en situació de desocupació és de 252.800 persones i representen el 33,42% del total de persones en situació d’atur.

S’ha de destacar que, aquest segon trimestre de l’any, tots els sectors han perdut ocupació, en total 19.100 llocs de treball respecte el trimestre anterior, i 214.600 llocs de treball respecte el mateix trimestre de l’any anterior. Destaquen els 10.300 llocs de treball perduts al sector de la indústria i els 3.500 perduts a la construcció.Respecte el mateix trimestre de l’any 2011, són 130.000 llocs de treball del sector dels serveis perduts i 40.000 en el sector de la construcció.

Des d’aquesta perspectiva i amb totes aquestes dades, les famílies continuen patint les conseqüències d’aquesta crisi. En aquest sentit, aquest trimestre, el 23,5% de les famílies tenen almenys una persona activa en situació de desocupació, mentre que al pateix període de l’any anterior era el 19,8%.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament les dades d’aquest segon trimestre de l’any 2012. Malgrat el descens en 15.400 persones en situació d’atur a Catalunya, l’ocupació s’ha reduït en 19.100 persones.

Entenem que la reducció de persones en situació de desocupació es deu a l’inici de la temporada turística i respon a feines estacionals i no pas als resultats de mesures impulsades pels nostres governs ni d’una reforma laboral que el que ha aconseguit és elevar espectacularment la destrucció d’ocupació. Tanmateix, la fugida constant de persones que busquen feina també han facilitat el descens. Ara bé, des de la UGT de Catalunya creiem que és hora que el govern abandoni aquestes polítiques d’austeritat que dessagnen les classes modestes del país i les priva d’oportunitats en formació i ocupació. Si no ho fa, l’economia no es reactivarà.

Des de la UGT de Catalunya considerem que les noves mesures adoptades pel govern de l’estat (la pujada de l’IVA, la reducció de la prestació per desocupació, les noves retallades sobre els treballadors públics i sobre les pensions) no ens ajudaran a sortir de la crisi, sinó que estan significaran més destrucció d’ocupació, la pèrdua de drets socials i laborals i més desigualtat entre les persones.

La reactivació econòmica no vindrà amb la pujada d’impostos i la retallada de prestacions. Ni una sola de les mesures afecten sobre les grans fortunes, i són els ciutadans i les ciutadanes, els treballadors i les treballadores, les famílies, les persones en situació d’atur i els pensionistes qui estan pagant el rescat dels bancs.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

•         La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.

 

•         Un pacte fiscal que doni resposta a la necessitat d’un nou finançament per a Catalunya que enforteixi l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra economia. Un pacte fiscal de consens, ampli i de país, harmonitzat fiscalment i social amb la UE, amb el qual la recaptació, la gestió, la inspecció i la capacitat normativa recaigui en Catalunya, i amb una Agència Tributària única per a Catalunya.

 

•         Alternatives a l’increment de l’IVA i la retallada de les prestacions per tal d’augmentar els ingressos públics. Aquesta mesura únicament perjudica les persones treballadores, i afecten principalment les rendes més baixes, precaritzant encara més la seva situació.

 

•          La pròrroga del programa PREPARA, que finalitza el proper mes d’agost, davant l’increment de persones que exhaureixen les prestacions econòmiques per desocupació.

 

•         Més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació, amb l’objectiu de millorar la posició de les persones en situació d’atur davant el mercat de treball actual.

 

•         Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col•locació i a les empreses de treball temporal.

 

Comments are closed.