La Generalitat confirma la retallada d’una paga als seus treballadors el 2014 i el manteniment de la reducció de jornada i sou als interins

negociaci laboralsEl Govern ha convocat avui als sindicats a una primera reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya per comunicar-los les retallades que novament vol imposar al conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat. Retributivament, aquestes són les mesures que l’Administració vol aplicar el 2014 i les propostes que ha presentat la UGT de Catalunya:

1. Eliminació, per tercer any consecutiu, d’una paga extra. Les propostes del nostre sindicat alternatives a aquesta mesura són:

  • Manteniment íntegre de les pagues extres. Des dels pressupostos de 2012, s’han perdut 10.000 llocs de treball a l’Administració de la Generalitat. Per tant, el Govern afronta la confecció dels pressupostos de 2014 amb un estalvi consolidat de 320 milions d’euros, xifra aconseguida per les lamentables i duríssimes mesures de supressió de llocs de treball durant aquests últims dos anys, i que coincideix amb la xifra que pretén tornar a estalviar retallant novament, l’equivalent a una paga extra. El nostre sindicat considera que el sacrifici ja està fet i que, pressupostàriament, l’estalvi també.
  • Manteniment del poder adquisitiu per a l’any 2014. La UGT de Catalunya ha reclamat l’aplicació de la Resolució del Parlament de Catalunya de 26 de setembre de 2013, aprovada pels grups parlamentaris de CiU i de ERC, en la que “…s’estableix que es negociarà l’establiment dels mecanismes necessaris per garantir que els treballadors públics no perdin poder adquisitiu el 2014”. L’IPC interanual en aquest moment és del 0,5%. El cost d’aquesta mesura, de mantenir-se un índex així pel total de 2014, seria de 22 milions d’euros que el nostre sindicat ha proposat que els treballadors ho poguessin cobrar en una paga a finals de 2014.

 

 

2. No es faran aportacions a plans de pensions, ni al Fons d’Acció Social, ni productivitat, ni ajuts menjador. Aquestes també són retallades que es van imposar amb un caràcter provisional l’any 2011 i que es mantindran el 2014. La UGT de Catalunya ha proposat:

  • Estalviar més de 50 milions d’euros en privilegis de l’Administració VIP de la Generalitat:

–  Eliminació del personal polític eventual: 18 milions d’euros
–  Establiment del salari màxim de 5000 euros/mes: 18 milions d’euros
– Eliminació complement dedicació especial: 1,8 milions d’euros
–   Reducció d’incentius extraordinaris: 5 milions d’euros
–   Reducció càrrecs Administració VIP: 9 milions d’euros
–   Reducció despeses protocolàries: 3,5 milions d’euros

La UGT de Catalunya ha proposat que amb aquest estalvi, a costa dels privilegiats de l’Administració, s’activi un Fons d’Acció Social que pugui beneficiar els treballadors i treballadores que més ho necessitin. També amb aquesta mesura es podrien pagar els 22 milions als que ens referíem abans pel manteniment del nostre poder adquisitiu.

3.    Es perllonga la mesura de reducció de jornada i sou (15%) del personal interí. El propi Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en el seu dictamen 4/2012 de 6 de març, va dictaminar “…l’Executiu, és habilitat legalment amb la potestat d’escurçar la vigència de la reducció de la jornada del personal interí, però, en cap cas, per estendre-la, perquè aquesta lectura genera un resultat intrínsecament contradictori en els seus propis termes, constitutiu d’una possible incertesa raonablement insuperable en els subjectes susceptibles de ser objecte de la seva aplicació, que contravindria el principi constitucional de seguretat jurídica (art. 9.3 Constitució). Aquesta mesura ha de ser integrada en el límit legal màxim dels dos anys de vigència previstos.” Aquests dos anys de vigència màxima acaben el 31 de març de 2014.

La UGT de Catalunya ha proposat:

  • Retorn de tots els interins afectats a la totalitat d’horari i de retribucions. Des de l’inici del Pla d’Ocupació (març 2012) fins a la finalització establerta (març 2014) s’haurà disminuït el número d’interins de 6.913 a 6.351. Amb aquesta severa reducció de treballadors, el Govern ja disposa pressupostàriament dels fons necessaris per acabar amb aquesta mesura estrictament temporal.

La propera reunió de la Mesa ha estat convocada dilluns, 28 d’octubre, a les 9 hores, a la seu del Departament d’Empresa i Ocupació (c. de Sepúlveda, 148-150, Barcelona).

Comments are closed.