La Generalitat imposa un canvi de model universitari contrari al servei públic que introdueix elements de gestió privada


La UGT de Catalunya denuncia el dèficit democràtic d’aquestes mesures pel que suposa d’atac a les condicions laborals en què es presta el servei i per l’atac a la igualtat d’oportunitat.

El curs universitari no pot començar amb normalitat perquè està afectat per unes polítiques de retallada pressupostària que derivaran en un canvi de model del servei públic que era fins ara la Universitat. El poder socioeconòmic del coneixement fa més necessari que mai que el sistema d’ensenyament superior universitari preservi el seu caràcter de servei públic. Però el curs comença amb l’aplicació de les mesures previstes de restricció econòmica que van en la direcció contrària al que necessita un servei públic de qualitat.

Denunciem el dèficit democràtic que constitueix l’aplicació d’aquestes mesures pel que suposa d’atac a les condicions laborals en què es presta el servei i molt més greu encara a l’atac a la igualtat d’oportunitats per accedir als estudis universitaris. Les taxes s’han encarit en més del 50% i s’han restringit les beques, situació que fa de barrera perquè molts estudiants no puguin accedir-hi per motius econòmics. De fet ha disminuït la matriculació a la Universitat en un moment on més estudiants de secundària havien aprovat les PAU.

Les retallades de drets laborals s’han fet sense cap tipus de negociació amb els representants dels treballadors docents i PAS, per la via impositiva:

• Supressió de les millores sociolaborals que s’havien pactat per conveni i acord amb l’administració.
• Retallada salarial.
• Retallada de jornada i salari del personal interí.
• No renovació del personal interí i professorat contractat.
• Canvis en la càrrega lectiva del personal docent que repercutirà en la pèrdua de llocs de treball.
• Reducció de la plantilla fixa, augmentant la mobilitat i la flexibilitat en la contractació.
• Congelació en l’accés a places fixes, condemnant el personal docent acreditat a no poder estabilitzar la seva situació laboral.
• Increment de la jornada del PAS que repercutirà en l’acomiadament de personal.

La retallada afectarà a la qualitat de la docència i a les altres funcions socials de la universitat com són la recerca i la investigació i la transferència de coneixement. En els pressupostos generals s’ha retallat més d’un 25% la partida dedicada a l’I+D.

Taxa de reposició del 10% als organismes públics d’investigació: es perdrà el 90% de les places vacants per jubilació del sistema de ciència i el 100% de les de personal tècnic i administratiu.

Massificació en les aules i impossibilitat d’aplicar el sistema anomenat Bolonya que preveia uns estudis centrats en l’estudiant amb més orientació personalitzada.

Manca de pressupost per afrontar les despeses de funcionament, veient-se compromesa l’autonomia de gestió i govern de cada una de les universitats.

El Govern de la Generalitat està implantant per la via dels fets consumats un canvi de model universitari que va en contra d’una concepció de servei públic i que introdueix elements de gestió privada. Els delegats i delegades de la UGT juntament amb professorat i estudiants hem manifestat avui, en l’inici del curs universitari, el nostre desacord en com està derivant la gestió de la Universitat Pública de Catalunya i exigim que es torni als postulats de servei públic universitari.

Comments are closed.