La Generalitat inicia la privatització del servei d’intermediació laboral de Catalunya

SOCLa UGT de Catalunya ha votat en contra de l’ordre que permet la intermediació laboral pública a empreses privades: és a dir, el negoci a costa dels aturats i les aturades

La UGT de Catalunya ha rebutjat aquest matí al Consell de Direcció del SOC l’ordre que permet la intermediació laboral a agències de col·locació dins del sistema públic d’ocupació.

En aquest cas, al Govern de Catalunya no li ha importat en absolut implementar un model marcat per l’Estat espanyol, que suposa iniciar la privatització del servei d’intermediació laboral al nostre país.

A partir d’ara el Govern pagarà amb diners públics a les ETT per la tasca que realitzen ordinàriament: buscar treballadors per a ofertes de feina d’empreses que ja els hi paguen per aquest servei. Ofertes de feina, recordem-ho, del tot precàries, generalment per dies o hores. Aquest és el model de mercat i relacions laborals que la Generalitat vol per al futur del nostre país.

Des que el Govern va començar a defensar la suposada necessitat d’establir mecanismes de col·laboració público-privada, amb l’objectiu de millorar la intermediació laboral, mitjançant la regulació de les agències privades de col·locació amb ànim de lucre, la UGT de Catalunya ha estat molt crítica amb aquest plantejament. Entenem que aquest no és el camí per a millorar i potenciar els serveis públics d’ocupació i hem denunciat constantment que aquesta fórmula podia derivar en la substitució de la iniciativa pública per la iniciativa privada en l’àmbit de la intermediació laboral, deixant de ser un servei públic i esdevenint un negoci lucratiu.

La UGT de Catalunya defensarà sempre que, amb independència de l’agent que la realitzi, la intermediació laboral té i ha de tenir la consideració d’un servei de caràcter públic, i aquest servei s’ha de prestar d’acord amb els principis d’igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i de no discriminació, garantint la plena transparència en el funcionament dels agents.

Entenem que la via que ha d’iniciar la Generalitat de Catalunya és la de reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya amb els recursos econòmics i humans necessaris, i preservar la seva naturalesa de servei públic que garanteixi els principis d’igualtat d’oportunitats i cohesió social.

La reorganització de la despesa de les politiques actives d’ocupació, l’increment dels recursos humans i econòmics destinats al SOC –especialment a aquelles oficines saturades- i apostar per la formació permanent de les persones treballadores dels serveis públics d’ocupació, amb l’objectiu que puguin desenvolupar la seva tasca amb eficàcia i oferir un servei de qualitat a les persones usuàries, són l’alternativa que des de la UGT de Catalunya proposem al “negoci” de la intermediació laboral.

 

Comments are closed.