La Generalitat, la patronal i els sindicats es comprometen a crear un pla per al sector del metall

Tindrà una vigència de quatre anys (2010 – 2013) i afectarà 16.000 treballadors i treballadores
Ahir a la tarda, la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya, la CONC i la patronal del metall de Girona van arribar a un preacord sobre el Conveni Siderometal·lúrgic de la província de Girona, després de nou mesos de negociacions per les contínues traves de la patronal.
El principi d’acord, que empara uns 16.000 treballadors i treballadores, preveu una vigència de 4 anys (2010-2013) i estableix uns increments salarials d’un punt per sobre de la suma de l’IPC real de tots els anys de vigència. També inclou una clàusula de garantia per tal de respectar la millora acordada en cas que els IPC siguin negatius.
També és destacable l’ampliació i millores en el capítol de permisos retribuïts, així com la regulació dels permisos de paternitat i lactància, de manera que es faciliti una millor distribució de la jornada i, per tant, la conciliació laboral i familiar.

siderometalurgia

El Departament d’Empresa i Ocupació, la Unió Patronal Metal·lúrgica, la UGT de Catalunya i CCOO han signat un manifest on es comprometen a crear una mesa específica que desenvolupi propostes concretes i acordi solucions per traslladar a un Pla Específic d’Actuació per al Sector del Metall de Catalunya.

El Govern, la patronal i els sindicats han signat aquest manifest amb la finalitat de mantenir l’ocupació en el sector del metall així com trobar-hi vies alternatives de potenciació amb la màxima participació.

El disseny del Pla d’Actuació per al Sector del Metall de Catalunya, que hauria d’estar finalitzat el juliol de 2011, ha de preveure línies d’actuacions sobre internacionalització, formació, finançament, innovació, nous sectors, mesures de xoc per sectors en vies de desaparició, competitivitat, salaris, negociació col·lectiva i orientació laboral.

Els signats de l’acord han manifestat la necessitat de treballar conjuntament davant la pèrdua de competitivitat del teixit empresarial català com a conseqüència de la crisi dels últims anys, que ha causat el tancament d’empreses i l’eliminació de llocs de treball.

La Unió Patronal Metal·lúrgica i els sindicats UGT de Catalunya i CCOO han acordat que, mitjançant la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu, atendran les empreses que acreditin la necessitat d’acollir-se a la clàusula de no aplicació salarial vigent a l’actual conveni col·lectiu.

L’acord assolit combina el compliment del vigent conveni col·lectiu amb una decidida aposta per la flexibilitat, de manera que els signants acorden atendre les empreses que acreditin la necessitat d’acollir-se a la clàusula de no aplicació salarial vigent al conveni. La patronal i els sindicats signants manifesten així la seva predisposició a oferir les solucions més beneficioses per a les parts – a través de les pautes de la negociació col·lectiva recollides en la legislació laboral vigent -, si l’augment salarial de l’actual conveni col·lectiu perjudiqués la viabilitat i bona marxa de les empreses del sector.

Comments are closed.