La Generalitat obrirà una taula per a posar fi a l’ús fraudulent de les cooperatives i els autònoms al sector de la indústria càrnia

industrias_carnicas_UGT_FITAGLa UGT ha denunciat reiteradament que aquesta pràctica fraudulenta precaritza encara més les condicions laborals del sector i suposa una competència deslleial per a les empreses que compleixen la legislació vigent

Aquest matí ha tingut lloc la reunió entre la Generalitat de Catalunya, les patronals de la indústria càrnia i la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya per buscar una solució efectiva al problema de les falses cooperatives i el seu ús fraudulent en el sector carni.

Per part dels sindicats hem proposat una línia de treball articulada en set línies mestres:

1.            Crear un Acord Marc a Catalunya per donar solució a l’actual situació que pateix el sector carni i d’escorxadors d’aus i conills amb l’entrada d’aquestes falses cooperatives.

2.            Manteniment de l’actual marc regulador en el sector carni i d’escorxadors d’aus i conills, és a dir manteniment dels actuals convenis col·lectius d’àmbit estatal i l’aplicació integra de les condicions regulades en els mateixos als treballadors autònoms i/o socis cooperativistes.

3.            En tot cas, realitzar les mesures legislatives necessàries perquè aquests  siguin d’aplicació als treballadors autònoms i/o socis cooperativistes que presten els seus serveis a les empreses del sector.

4.            Limitar, percentualment, el nombre màxim de treballadors aliens a l’empresa, és a dir, no contractats directament per aquesta.

5.            Cal limitar la contractació de Cooperatives a tasques  suplementàries de l’activitat principal de l’empresa usuària.

6.            En tot cas, la contractació es podria fer per especialitats que no puguin realitzar treballadors de la mateixa empresa per la mateixa especialitat o per la seva estacionalitat.

7.            Reforçament, per part de l’Autoritat Laboral, de la capacitat d’actuació de la Inspecció de Treball per combatre el frau en la contractació laboral i particularment l’ús de treballadors aliens a l´empresa (no contractats per aquesta) en les línies de producció juntament amb treballadors contractats per l´empresa

La FITAG-UGT de Catalunya valora positivament que l’Administració s’hagi mostrat proactiva davant aquest problema i hagi anunciat la presentació de propostes de punts de discussió. Totes les parts entenen  la necessitat d’obrir una taula de negociació per trobar una solució a aquestes pràctiques fraudulentes.

La UGT de Catalunya fa temps que denuncia que algunes cooperatives de treball es creen amb falsos autònoms, alguns d’ells obligats per les seves empreses a deixar el seu contracte indefinit per passar a ser un fals autònom, amb l’argument de: “O passes a ser autònom o te’n vas al carrer”.

Aquestes empreses no apliquen el conveni estatal de càrnies, tot i que aquest conveni acorda expressament que també s’haurà d’aplicar als treballadors i treballadores d’aquestes cooperatives. Per tant, aquests treballadors i treballadores queden fora de la protecció dels sindicats, fent sovint jornades maratonianes sense dret a vacances, pagant de la seva butxaca les quotes d’autònom, el rentat de la roba, l’aportació a la cooperativa… Tot això per un sou brut d’uns 800 euros en molt casos, que descomptant tot l’anterior queda en un sou vergonyós per una feina tan dura i sacrificada. A més, la majoria d’aquests treballadors i treballadores són persones immigrants.

Comments are closed.