La inspecció de treball sanciona El Corte Inglés amb 120.000€ per quatre infraccions

L'EMPRESA ACUMULA JA 21 DENÚNCIES PRESENTADES PER LA UGT DE CATALUNYA

La Inspecció de Treball de Barcelona ha donat la raó a la UGT de Catalunya en 4 de les 21 denúncies que el sindicat ha fet contra El Corte Inglés en diferents centres de treball d'aquesta empresa. Així, la Inspecció ha multat amb 120.000 euros a aquesta empresa per quatre infraccions per posar en risc la salut dels seus treballadors.

Una de les sancions es refereix a una relació extensa d'insuficiències i riscos laborals a que s'exposa el personal que treballa a un edifici annex del carrer Fontanella, nº9, que El Corte Inglés utilitza indegudament com a magatzem. La llista de dèficits inclou un risc important d'incendi, el mal estat de conservació de l'immoble, riscos derivats de la falta de revisió dels ascensors, i la falta de revisions i manteniment de les instal·lacions elèctriques, entre d'altres.

Les altres tres infraccions s'atribueixen al centre de treball de Plaça Catalunya, 14. Una d'elles assenyala un risc important de patir descàrregues elèctriques. Es dóna el cas que el dia de la visita d'inspecció, el propi inspector de treball va rebre una descàrrega elèctrica en tocar un cable solt per comprobar si existia aquest risc. El representant de l'empresa present en el moment de la inspecció va qualificar, però, el fet de "puntual"; a continuació, per demostrar el suposat caràcter "fortuït" de l'accident, va tornar a tocar el cable i va resultar també afectat per una descàrrega.

Una tercera infracció es refereix a la manca de senyalització de les vies d'evacuació, que implica un risc en la seguretat del personal que hi treballa.

Finalment, la quarta acta d'infracció de la Inspecció s'ha aixecat per haver negat a una delegada de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya l'accés a la  documentació en matèria preventiva que havia sol·licitat en reiterades ocasions. Entre aquesta documentació es troben les informacions referents a avaluacions de riscos i planificació en matèria preventiva, entre altres.

{moscomment} 

Comments are closed.