La inspecció sanciona l’Hipercor de Girona per incomplir la normativa laboral

LA INSPECCIÓ DE TREBALL SANCIONA de nou EL CORTE INGLÉS, AQUEST COP AMB 2.743 EUROS, PER incomplir la normativa laboral A L'HIPERCOR DE GIRONA

 

La sanció se suma a la de 120.000 euros que haurà de pagar per quatre infraccions considerades greus

El Corte Inglés haurà de tornar a pagar per incompliment de la legislació laboral vigent, després que la Inspecció de Treball el sancionés fa pocs dies amb una multa de 120.000 euros per quatre infraccions greus per posar en risc la salut dels seus treballadors i per haver negat l'accés a la documentació en matèria preventiva a una delegada de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya.

La Inspecció de Treball torna a donar la raó al nostre sindicat i sanciona amb 2.743 euros a El Corte Inglés per l'incompliment del calendari laboral i de la normativa en matèria de descansos a l'Hipercor de Girona. La denúncia presentada pels representants de la UGT de Catalunya al centre manifestava que el grup de comandaments d'aquest centre veia suprimit el seu descans setmanal en períodes de rebaixes i campanyes (com la del Nadal) sense rebre cap tipus de compensació a canvi, i que el descans entre jornades (que hauria de ser de 12 hores) es veia reduït en cas de guàrdies i pre-guàrdies.

La Inspecció de Treball va requerir la documentació pertinent a la direcció del centre. Un cop revisada aquesta va trobar una sèrie de deficiències. Entre elles destaca el fet que no s'estableix un període d'antel·lació mínim de preavís als comandaments en el cas d'haver de realitzar guàrdies i pre-guàrdies (requerint-se que com a mínim aquest període ha de ser de 7 dies) i no s'estableixi cap sistema de garantia de les 12 hores entre jornades (descans que es veia afectat per aquestes guàrdies i preguàrdies), així com del descans setmanal que aquests treballadors i treballadores han deixat de gaudir en períodes de campanyes i de rebaixes.

Tot i que els representants de l'empresa van adduir que el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems estableix específicament la flexibilitat horària dels comandaments, la Inspecció de Treball ha derminat finalment que aquesta flexibilitat horària no pot afectar de cap manera els supòsits en què pugui afectar el descans, tant entre jornades com el descans setmanal dels treballadors.

Segons la Inspecció de Treball, aquests supòsits en què els comandaments realitzen guàrdies o pre-guàrdies o vegin suprimits el seu descans setmanal per raons de l'activitat pròpia de l'empresa, haurien de ser compensats mitjançant un sistema que garantís a tots els treballadors que la reducció o supresió d'aquells no serà en va i que el mecanisme propi per recollir aquest sistema seria el calendari laboral, en què participarien els representants dels treballadors i l'empresa per arribar a un acord al respecte. D'aquesta manera, cada comandament podria conèixer en quin període de referència compensar els descansos deixats de gaudir o reduïts sense veure violats els seus drets bàsics de descans que en cap cas poden ser compensats econòmicament.

Per aquesta raó, la Inspecció de Treball de Girona ha sancionat el centre Hipercor de Girona per la transgressió de la normativa laboral en matèria de descansos i del calendari laboral, sense que per la Inspecció de Treball això signifiqui que, si els treballadors consideren que els seus drets en aquest àmbit segueixen sent suprimits per la transgressió de la normativa, puguin interposar la corresponent demanda davant el Jutjat Social competent.

{moscomment} 

Comments are closed.