La inspecció de treball defuig d’intervenir en la contractació irregular a Barcelona Activa

logo-vector-barcelona-activaL’autoritat laboral diu que són els jutges qui han de determinar la il·legalitat de la cinquantena de casos de treballadors que porten fins a set anys concatenant contractes temporals

La inspecció sí ens dóna la raó en la denúncia contra l’opacitat de l’Ajuntament de Barcelona en les dades de la massa salarial

La Inspecció de Treball s’ha pronunciat sobre la denúncia presentada el passat mes de febrer per la secció sindical de la UGT a Barcelona Activa per la indignant situació de contractació irregular que pateixen molts treballadors i treballadores de l’organisme des de fa anys i per la manca d’informació sobre la massa salarial i la taxa de reposició a l’organisme.

Concretament, es tracta d’una cinquantena de treballadors i treballadores que porten fins a set anys concatenant contractes temporals. Dins d’aquests, també hi ha personal amb contractes fixos-discontinus amb una antiguitat de fins a 18 anys a l’empresa i set anys sense cap discontinuïtat. Es dóna la circumstància que aquest personal en situació precària és precisament el que es dedica a l’assessorament de persones aturades i en situació de vulnerabilitat i exclusió social als barris de Barcelona.

Al seu informe, la Inspecció de Treball reconeix que s’ha superat amb escreix el límit legal de concatenació de contractes temporals de molts treballadors i treballadores però, de manera incomprensible, es desentén de la situació i assegura que són únicament els jutges qui poden interpretar si Barcelona Activa vulnera l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix que els treballadors que hagin treballat en la mateixa empresa amb contracte temporal 24 dels últims 30 mesos han d’esdevenir treballadors fixos, però inclou com a excepció les empreses d’inserció laboral.

La UGT considera, i així ho confirma la jurisprudència més recent, que aquesta excepció de l’art. 15.5  solament és d’aplicació al col·lectiu d’usuaris  que participen als programes públics d’ocupació-formació, i no per al personal que els gestiona de forma permanent (directors/es, tècnics/ques; administrius/ves) , que és el col·lectiu que denunciem.

Davant aquesta situació, el nostre sindicat animarà els treballadores i les treballadores en qüestió a denunciar la seva contractació irregular davant de la justícia, el que ja han fet una vintena d’afectats.

D’altra banda, la secció sindical de la UGT també va denunciar que l’Ajuntament es nega a complir amb l’obligació legal –que tenen tots els ajuntaments, organismes autònoms i empreses municipals- de publicar les dades relatives a la massa salarial i a la taxa de reposició (altes i baixes en la contractació de l’any precedent i criteris d’aquestes). En aquest sentit, l’Ajuntament tampoc compleix amb la llei de transparència, segons la qual hauria de fer públics els salaris, també dels directius. Ni respecta la legislació laboral més bàsica, per la qual ha de facilitar aquesta informació als comitès d’empresa, en aquest cas de l’Ajuntament de Barcelona i de Barcelona Activa.

Sobre aquesta matèria, la Inspecció de Treball sí ha donat la raó al nostre sindicat, de manera que tornen a exigir a l’Ajuntament de Barcelona transparència sobre la massa salarial amb el comitè d’empresa i la plantilla.

L’any passat, a resposta de dues queixes presentades per la nostra secció sindical, la Síndica de Greuges de Barcelona ja va advertir a l’Ajuntament que havia de complir amb l’obligació legal de transparència i publicar les dades relatives a la massa salarial, i li va recomanar posar fi a la situació de precarietat  laboral dels treballadors i vetllar per tal que no hi hagi una utilització irregular de la contractació de durada determinada.

Podeu consultar en aquest enllaç l’acta d’Inspecció de Treball.

Comments are closed.