La inspecció de treball obliga AENA a habilitar una sala de primers auxilis a l’aeroport de Girona

aeroport-girona-bonaTanmateix, la petició de la UGT al Ministeri de Foment reclamant la reobertura del servei d’infermeria segueix sense resposta: els usuaris hauran de recórrer a centres d’assistència externs

Set mesos després del tancament de l’infermeria de l’Aeroport de Girona, la Inspecció de Treball ha comprovat que el desmantellament d’aquest servei ha comportat una sèrie de deficiències per als treballadors i les treballadores. Ara, la Direcció de l’Aeroport s’ha vist forçada a rectificar parcialment la seva decisió. En aquest sentit, ha optat per habilitar un local proper als llocs de treball, destinat a primers auxilis i altres atencions sanitàries, equipat amb una llitera, farmaciola i aigua potable, com a mínim, segons el requeriment formulat per la Inspecció de Treball.

D’altra banda, Aena ha de disposar amb caràcter immediat de material de primers auxilis suficient en cas d’accident i facilitats d’accés al centre mèdic més proper, i dotar els vehicles de manteniment d’instal•lacions allunyades amb farmacioles portàtils. El requeriment de la Inspecció de Treball fixa un termini de dos mesos per habilitar el local de primers auxilis, si bé Aena ja ha comunicat a la plantilla que ha equipat una sala en la primera planta del Bloc Tècnic.

La mesura respon a la denúncia del la UGT de Catalunya per restablir el compliment de les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Pel que fa als treballadors i treballadores de la resta d’empreses presents a l’Aeroport, s’hauran de refiar dels recursos de les seves pròpies empreses, el que el nostre sindicat considera complicat, sobretot per a les més petites (com són les oficines de lloguer de cotxes i diversos serveis), ja que no disposen d’espai per a aquesta finalitat.

La petició adreçada per la UGT de Catalunya a la ministra de Fomento reclamant la reobertura del servei d’infermeria segueix sense resposta ni cap altra actuació, de manera que passatgers i usuaris de la Terminal hauran de recórrer a centres d’assistència externs i els casos urgents hauran de ser evacuats mitjançat el SEM.

Comments are closed.