La inspecció de treball sanciona l’empresa Zeta Espacial per vulneració del dret de vaga i obstrucció a l’acció inspectora

peta-zetasLa Inspecció de treball constata que l’empresa fabricant del caramel Peta Zetas va substituir vaguistes per treballadors d’ETT

La Inspecció de Treball, amb data 25 de març, ha iniciat procediment sancionador contra l’empresa Zeta Espacial, fabricant del dolç Peta Zetas, per dues faltes: obstrucció a la labor inspectora i vulneració del dret de vaga. L’informe de la Inspecció no determina encara la sanció que imposarà a l’empresa, però només la vulneració del dret de vaga ja suposa una falta molt greu, i les multes oscil·len entre els 6.251 i els 187.515 euros.

La Inspecció de Treball ha actuat arran de la denúncia del comitè d’empresa de Zeta Especial per vulneració del dret de vaga. El comitè va convocar vaga indefinida amb inici el dia 23 de febrer per protestar contra la imposició d’una sanció greu de suspensió de sou i feina durant deu dies a 14 treballadors i treballadores (entre ells un membre del comitè d’empresa) per negar-se a realitzar una formació en les condicions que l’empresa la facilitava (lectura d’un document i resposta d’un qüestionari sense exposició per part de cap formador).

Pel que fa a l’obstrucció a la laboral inspectora, l’informe conclou: “Es constata que l’empresa ha intentat obstruir la labor inspectora en relació a l’objecte de la mateixa, que era constatar que s’estava produint a l’empresa vulneració del dret de vaga, a través de la negativa continuada a aportar documentació”. I va més enllà: “L’empresa no només no col·labora amb la Inspecció de Treball, sinó que ha aportat dades falses en la seva compareixença”.

Quant a la vulneració del dret de vaga, la Inspecció de Treball constata la substitució il·legal de sis treballadors i treballadores vaguistes per personal d’empreses de treball temporal.

En aquest enllaç trobareu l’informe de la Inspecció de Treball.

Des de la UGT de Catalunya i el comitè d’empresa restem a l’espera de conèixer la sanció amb què la Inspecció de Treball castigarà Zeta Espacial i esperem que l’empresa posa fi al continu assetjament i l’actitud hostil i coercitiva cap a la plantilla i als representants sindicals.

Entre d’altres, i amb anterioritat, la direcció de Zeta Espacial va promoure la revocació dels membres del comitè d’empresa i després els va acomiadar. Els delegats van recórrer la revocació, van guanyar el judici i l’empresa els va haver de readmetre.

L’empresa també ha modificat les condicions laborals de la plantilla deixant d’aplicar el conveni de Xocolates i Caramels quan aquest va perdre la ultraactivitat. El comitè va recórrer i van guanyar en primera instància però la direcció ha recorregut i en l’actualitat encara els manté les condicions de l’Estatut dels Treballadors.

El comitè també ha hagut de presentar diverses denúncies davant la Inspecció de treball per manca d’informació, manca de mesures de seguretat, etc., i la direcció no permet l’entrada a l’empresa d’assessors del nostre sindicat.

Arran de la convocatòria de vaga i les denúncies públiques, el president del comitè d’empresa, Francisco Peinado, va ser amenaçat per l’empresa amb accions legals si no cessava “en la seva intenció de danyar la imatge i el bon nom de la companyia” i es retractava de les seves manifestacions.

La plantilla de Zeta Espacial, situada a Rubí (Vallès Occidental), està formada per una trentena de treballadors i treballadores.

Comments are closed.