La inspecció obliga la direcció de l’Hospital Sant Pau a lliurar documentació requerida pel comitè

El Comitè creu que l’informe resultant serà negatiu i s’evitarà   l’ERO

El Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau es mostra satisfet pel resultat de la primera reunió a la Inspecció de Treball per abordar l’Expedient de Regulació d’Ocupació presentat per la direcció, que podria afectar prop del 40% de la plantilla. En aquesta primera trobada, la Inspecció de Treball ha obligat la direcció a presentar a la part social “de manera transparent” tota la documentació que aquesta li havia requerit en les reunions prèvies mantigudes entre empresa i Comitè, i que en cap cas li va ser facilitada.

La documentació requerida, entre altres, és:

–       Auditoria 2009-2010.

–       Mapa de posició de les persones afectades per l’ERO de 15 dies i de 15 mesos, i motius.

–       Plantilla fixa 2010-2011.

–       Plantilla estructural i eventual 2010-2011.

–       Activitat per serveis dels darrers dos anys.

–       Interrelació del grup empresarial Hospital de Sant Pau.

–       Plantilla de direcció, comandaments i subcomandaments.

Des de la UGT de Catalunya sempre hem denunciat que sense aquesta documentació no es podia fer una anàlisi comptable acurada.

El Comitè d’Empresa considera que un cop es faci pública la documentació requerida, l’informe resultant serà negatiu i la direcció de l’Hospital de Sant Pau no tindrà raons per mantenir l’ERO presentat.

A la tarda, a les 16.30h hores, els representants sindicals es reuniran amb els diferents grups polítics de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per a mostrar-los la seva disconformitat amb l’Expedient de Regulació, i els lliuraran una carta. A les 16.00h s’atendrà i es lliurarà la carta als mitjans de comunicació (davant l’entrada principal del Parlament de Catalunya).


Reunió amb la Comisió de Salut del Parlament de Catalunya

DIA: dijous, 22 de setembre de 2011.
HORA: 16.30 hores (a les 16h, atenció als mitjans).
LLOC: a l’entrada principal del Parlament de Catalunya. Barcelona.

Comments are closed.