La inspecció torna a requerir a El Corte Inglés que lliuri la informació sol·licitada per la UGT

Des del nostre sindicat sospitem que l'empresa continuarà ignorant els requeriments de la Inspecció, com ho ha fet fins ara

corteinglesugt Després de la reunió mantinguda entre la direcció d'El Corte Inglés del centre de Diagonal i una representació de la secció sindical de la UGT de Catalunya el passat 31 de maig de 2007, la Inspecció de Treball -després d'analitzar les sol·licituds d'informació requerides per la nostra secció sindical i la documentació finalment entregada per la direcció del centre- decideix cursar un nou requeriment on s'indica que:

 

 • És criteri de l'Inspector que subscriu que la documentació es lliuri al comitè d'empresa, és a dir, a la representació unitària dels treballadors i les treballadores o a les comissions originades en el propi comitè d'empresa o en les constituïdes en base al Conveni Col·lectiu i independentment de la comissió de les mateixes, existeixin o no delegats de les centrals sindicals o sindicats constituïts a l'empresa, en base a allò establert en l'article 10 de la Llei Orgànica de la Llibertat Sindical.
 • S'haurà d'establir una identitat de documentació a totes les seccions sindicals constituïdes i a la representació unitària, amb la finalitat de no establir elements de discriminació sindical.
 • És criteri de l'Inspector actuant que, segons la documentació lliurada, i analitzada la documentació requerida per la secció sindical de la UGT de Catalunya, manca la següent documentació:
  • Relació nominal de les hores extraordinàries derivades d'inventari.
  • Relació de persones que han realitzat hores extraordinàries per departament trimestralment.
  • Excés de jornades realitzades.
  • Criteris de l'empresa en la recuperació de festius.
  • Obres de la cinquena planta: qualificació de l'obra, permís d'obra, mesures de seguretat, necessitat d'informar al comitè d'empresa i a les seccions sindicals abans d'iniciar les obres.
  • Paqueteria de personal, sala de descans, normes internes, com a forma del treballador i norma exigible, causa de les diferències segons plantes.
  • Abonaments: criteris de l'operativa imperant, per què no es mantenen les operatives.
  • Vacances: relació nominal del personal eventual que ha de gaudir de les vacances, així com la data en què les ha de gaudir.
  • Relació nominal d'incidències relacionades amb els canvis de torn
  • Cursos de formació: relació de cursos i criteris de compensació.
  • Quadres d'horaris laborals, realitzats de manera explícita i intel·ligibles per als treballadors.
 • Les actes del comitè d'empresa no són de caràcter informatiu. Són respostes a qüestions plantejades pel Comitè d'Empresa i a criteri de qui subscriu no cobreixen les exigències d'informació documental requerides pel Comitè d'empresa i les seccions sindicals.

{mxc}

Comments are closed.