La justícia condemna les patronals sanitàries per vulneració del dret de llibertat sindical

El TSJC ha donat la raó a la UGT en la demanda interposada pel nostre sindicat en tutela de drets fonamentals que es va presentar contra la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), l’Associació Catalana d’Entitats de la Salut (ACES), el Sindicat de Metges de Catalunya (SMC) i el Comitè de Vaga.

La resolució estableix que s’ha vulnerat el dret de llibertat sindical en la seva manifestació de negociació col·lectiva dels demandants i la nul·litat de l’acord dels demandats de 15 de febrer de 2019. I condemna els demandats a cessar de forma immediata les actuacions que desenvolupin l’acord del 15 de febrer de 2019; pagar a cadascun dels demandants 6.500 euros en concepte de danys i perjudicis, i a publicar a les respectives webs dels demandats aquesta sentència.

Tot i que aquesta sentència no és ferma i es pot recórrer, des de la FeSP – UGT de Catalunya es valora positivament perquè garanteix els principis bàsics de la negociació col·lectiva.

En aquest enllaç podeu consultar la sentència.

Comments are closed.