La justícia dóna la raó a la UGT i admet que l’Ajuntament de Barcelona no té competència per crear un registre amb dades personals d’especial protecció dels agents de la Guàrdia Urbana

L’Ajuntament pretenia que aquest fitxer incorporés dades especialment protegides com la ideologia, l’afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut, etc

El 23 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Barcelona va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de la creació d’un fitxer amb dades de caràcter personal anomenat ‘Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana’.  Aquest registre pretenia recollir dades personals d’especial protecció per la CE, LOPD, Convenció Europea de Drets Humans i Directiva 95/46, amb la finalitat de gestionar-les en procediments d’informació reservada a funcionaris i investigació de fets constitutius d’infracció disciplinària o d’infracció penal, de procediments sancionadors, de procediments vinculats a l’assignació d’armament i registre de sancions imposades i de queixes ciutadanes i peticions d’altres entitats competents, pels serveis prestats per la Guàrdia Urbana.

Entre d’altres, l’Ajuntament pretenia que aquest fitxer incorporés dades especialment protegides com la ideologia, l’afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut (malalties, discapacitats…), vida sexual, violència de gènere, que fossin especialment rellevants per a la investigació concreta.

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya va denunciar als jutjats immediatament aquest registre perquè entenem que l’Ajuntament no té la competència per crear-lo i perquè vulnera l’activitat sindical prevista a la CE i infringeix el dret a la negociació col·lectiva.

Ara, el Jutjat Contenciós Administratiu n.13 de Barcelona anul·la la resolució administrativa impugnada i reconeix que l’Ajuntament no és competent per a la creació del fitxer, alhora que sentencia que aquest registre no respecta els límits establerts en els punts anteriors, tal com havia denunciat en exclusiva pel Sindicat de Policia Local de la UGT a l’Ajuntament de Barcelona.

La sentència obliga també el consistori a pagar les despeses del judici.

En aquest enllaç podeu consultar la sentència.

 

Comments are closed.