La liberalització d’horaris comercials a BCN ha generat un sobreesforç de 32.000 hores sense crear ni ocupació ni beneficis

comerc

La UGT de Catalunya confirma que la contractació ha estat nul·la amb l’obertura de comerços els diumenges durant l’estiu i tampoc s’ha aconseguit més volum de vendes

El passat 27 de juny, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar -a petició de CiU i amb el suport del PP- la sol·licitud a la Direcció General de Comerç per autoritzar l’obertura dels diumenges del període estival compresos entre l’1 de juliol i el 15 de setembre. Des de la UGT de Catalunya ja vam advertir i denunciar que lespolítiques de liberalització d’horaris comercials suposarien una forta regressió delsdrets dels treballadors i les treballadores i una ruptura total del model comercialsostenible que fins al moment s’havia consensuat entre els agents socials ieconòmics de la ciutat.

Un cop finalitzada la campanya estival i després de valorar l’afectació d’aquestes polítiques en matèria de comerç, des de la UGT de Catalunya confirmem que es van complir els nostres pronòstics. A través de la informació aportada pels nostresdelegats i delegades i seccions sindicals i de les reunions amb diferents empreses del sector, podem afirmar que la nova política de liberalització horària a la ciutat noha aconseguit cap dels dos objectius pel quals suposadament va ser impulsada: ni ha generat ocupació ni ha augmentat el benefici empresarial.

Pel que fa al primer punt, que és el principal, des del nostre sindicat denunciem quela contractació ha estat nul·la, ja que les empreses han optat per traslladar elsdies de descans dominical a dies laborables dels treballadors i les treballadores que, majoritàriament, es recuperaran a partir de l’any vinent.

L’obertura de comerços ha suposat un sobreesforç per a les plantilles d’unes 32.000 hores de treball per diumenge, ja que no s’ha produït nova contractació, i l’índex d’absentisme, termòmetre de la situació real dels treballadors i les treballadores, ha augmentat un 9% respecte a l’any anterior.

Més encara: molts treballadors i, especialment, treballadores (les dones representen el 70% de les plantilles al sector) han preferit rescindir el seu contracte de treball amb aquesta modificació de les seves condicions de treball i distribució de la jornada, en un sector ja molt precaritzat laboralment i de difícil conciliació laboral i personal (ara se’ls ha fet treballar més dies en plenes vacances escolars). En aquests casos la indemnització ha estat la mínima per llei (20 dies per any treballat).

A més, empreses importants del sector han expressat als nostres representants sindicals el seu desacord amb l’horari establert a la normativa (de 10h a 18h) i van decidir obrir a partir de les 11 hores.

D’altra banda, pel que fa als beneficis empresarials, moltes de les grans empreses han reconegut als nostres delegats i delegades que, malgrat que han augmentat les seves vendes els diumenges, en part ha estat perquè el consumidor hadecidit traslladar la seva data de compra a aquest dia. Una cosa diferent serà el que manifestin, per motius estratègics, davant dels mitjans de comunicació.

Per tant, des de la UGT de Catalunya demanem a l’Administració que es replantegi aquesta política de liberalització d’horaris i que consensuï amb els agents socials ieconòmics un model de comerç que estigui a l’altura de la nostra ciutat, que siguicapaç de generar un turisme sostenible i que serveixi per crear ocupació de qualitat.

Comments are closed.