La llei d’acollida de les Persones Immigrades i Retornadas és la garantia d’una societat cohesionada

treballador-inmigrant3
Des del sindicat UGT de Catalunya i AMIC ens preocupa que un cop més des de les institucions de l’Estat es discuteixen lleis que han sigut aprovades al Parlament de Catalunya amb un ampli consens i suport dels agents socials i sindicals

El procés d’acollida ha de beneficiar al conjunt de la ciutadania i en particular, a la població immigrada al donar-li eines que faciliten la seva integració i autonomia personal i social.  Una persona que va a iniciar un procés migratori i que, tot i trobar-se en el territori, encara pot trobar-se en desavantatge, no tenir una situació d’estabilitat  social i personal per tenir un desconeixement profund del seu entorn, per trobar-se en una situació de irregularitat administrativa, per desconèixer totalment la llengua del territori d’arribada i per altres situacions similars.

El passat 28 d’abril de 2010 el Parlament Català va aprovar la Llei que contempla el desplegament d’un servei integral d’acollida per promoure l’autonomia de les persones immigrades i la igualtat d’oportunitats entre totes i tots els ciutadans.

Catalunya conjuntament amb Madrid és la Comunitat Autònoma que registra més percentatge de població immigrant (actualment, hi ha més d’un milió de persones estrangeres, això és el 16% del total de la població catalana).  Reconèixer la immigració a Catalunya com a fenomen estructural ha sigut un factor més per a la transformació social en tots els àmbits, i també un principi per a la nostra societat.  

La llei d’acollida és un reconeixement a la tasca que des de fa anys, quan la immigració començava a ser un fet incipient, venen desenvolupant els ajuntaments, consells comarcals i els sindicats, així com la resta d’agents de la societat civil compromesos amb la integració de la població immigrada.  Al llarg dels anys hem acumulat una gran experiència en matèria d’integració i convivència en la diversitat.  Aquesta ha sigut  la nostra contribució a la construcció social del segle XXI, i aquesta seguirà sent la nostra aportació per un projecte de futur d’una societat cohesionada.

Comments are closed.