La meitat dels aturats que encara cobren prestació reben només 426 euros al mes

pensionesLa UGT de Catalunya ha presentat avui un informe sobre l’evolució de les persones beneficiàries de prestacions per desocupació (prestació contributiva, subsidi i Renda Activa d’Inserció) i l’evolució de la despesa pública destinada a aquestes prestacions al nostre país des de l’any 2008.

L’informe recull que des de l’any 2008, l’increment de les persones registrades a l’atur ha augmentat un 110,38%, mentre que les persones beneficiàries d’algun tipus de prestació han augmentat un 72,98% i les que no cobren prestació un 236,35%.

La taxa de cobertura de les prestacions per desocupació s’ha reduït en 13,71 punts percentuals. Al mes de maig de 2013 se situava en el 63,40%, mentre que el mes de maig de 2008 estava en el 77,11%.
S’aprecia un apropament entre el nombre de persones perceptores de prestació per desocupació i el nombre de persones perceptores de subsidis: actualment, el 48,07% de les persones aturades que encara cobren prestació reben un subsidi (195.735 persones), el que significa que cobren 426 euros al mes. D’altra banda, les persones beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció –col·lectius amb especials dificultats per incorporar-se al mercat de treball i en situació de necessitat econòmica- s’han incrementat un 942,64% en els darrers cinc anys.

Des del mes de maig de l’any 2009, el total de la despesa en prestacions per desocupació s’ha reduït en un 12,29% i la despesa mitjana per persona beneficiària s’ha reduït en un 10,44% des del mes de maig de 2005, reduint així el seu poder adquisitiu.

Des de la UGT de Catalunya exigim als responsables de les polítiques ocupacionals del nostre país l’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

Malgrat l’increment de l’atur, es redueix el nombre de persones beneficiàries de prestacions i aquestes cada vegada disposen de menys poder adquisitiu. Així mateix, augmenta el nombre de persones que no cobren cap tipus de prestació.

És fonamental l’increment del pressupost destinat a les polítiques de foment de l’ocupació, que inclou les polítiques actives d’ocupació (orientació professional i formació), i del pressupost destinat a la política de desocupació, amb l’objectiu de protegir adequadament a aquelles persones en situació d’atur o que perden la seva feina.

Des de la UGT de Catalunya presentem les següents propostes:

  • El disseny i posada en marxa d’un Pla de Xoc per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació, de manera especial per a aquelles persones que ja han exhaurit les prestacions per desocupació. Aquest pla hauria de consistir en un itinerari integral d’orientació, requalificació professional i acompanyament en la reinserció laboral.
  • El disseny i desenvolupament d’actuacions ocupacionals que combinin formació i contractació adreçades a persones en situació d’atur de llarga durada, amb l’objectiu de que les persones tinguin un contacte real amb el mercat de treball, després de tant de temps fora d’aquest. Aquestes actuacions haurien de tenir la durada suficient per generar el dret a prestacions per desocupació.
  • L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral i la formació no formal adreçat a les persones treballadores en situació d’atur que, tot i tenir experiència laboral, no disposen del reconeixement oficial de les competències.
  • El disseny i el desenvolupament de mesures de sensibilització/incentivació dirigides especialment a les empreses amb l’objectiu de contractar a persones que porten més temps en situació de desocupació.

En aquest enllaç trobareu l’informe “Evolució de les prestacions per desocupació 2008 – 2013”.

Comments are closed.