La Mesa de la funció pública acaba sense acord per les propostes insuficients del Govern

GeneralitatEl procés de negociació no és obert ni transparent

A la reunió de la Mesa de la Funció Pública d’avui no s’ha arribat a un acord per la manca de propostes justes pels treballadors i les treballadores. Encara que des del Govern de la Generalitat s’ha acceptat la proposta de la UGT de Catalunya d’eliminar el topall del 5% dels 44 primers dies, no s’ha pogut arribar a la signatura d’un acord per la postura poc negociadora que des de l’Administració es mantenia.

A l’inici de la negociació des del Govern s’han establert tres segments per retornar el 75% restant de la paga extra en aquests anys fins arribar a la única i inamovible proposta de 2016 (15,3%), 2017 (30,06%) i al 2018 (30,6%).

Davant d’aquesta insuficient proposició els sindicats representants a la Mesa, apropant-se a la situació de l’Administració i deixant de banda les seves diferències, han proposat que el retorn fos el següent: al 2016 (20%), al 2017 (35%) i al 2018 (20%). En aquest punt la negociació s’ha quedat estancada ja que l’Administració ha afirmat que la seva proposta era el màxim que econòmicament i financierament pot aportar la Generalitat.

La UGT de Catalunya exigeix al Govern de la Generalitat una especial sensibilitat envers els seus treballadors i treballadores però  no d’una manera exclusivament econòmica. Els empleats públics han realitzat un gran esforç els darrers anys, tan sacrificis econòmics com personals, fins i tot, molts treballadors han acabat a l’atur –INCASOL, INFRAESTRUCTURES, etc -.

Per això, des del nostre sindicat creiem que la informació que ha aportat l’Administració és inadmissible ja que es donava sense el pressupostos d’aquest any i sense tenir en compte la dificultat de mantenir aquest compromís pels propers anys.

Comments are closed.