La passivitat de la direcció d’Iberia obliga la plantilla d’Iberia Barcelona a reprendre les aturades la segona quinzena d’agost

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

Tal com la Conselleria de Treball va sol·licitar a la representació dels treballadors d’Iberia Barcelona, el comitè de vaga ha intentat obrir negociacions amb la direcció de l’empresa amb la intenció d’evitar les aturades en el període estival.

Després de dos dies de vaga el mes de juliol, el comitè d’empresa, amb majoria de la UGT, va emplaçar el comitè de vaga d’iniciar negociacions o continuar amb les aturades, si les negociacions no fructificaven.

La passivitat de la direcció d’Iberia i la falta de propostes, ha obligat el comitè de vaga a convocar noves aturades per als dies 24, 25, 30 i 31 d’agost.

Les reivindicacions dels treballadors continuen sent les mateixes, després de la falta d’interès de la direcció de l’empresa de solucionar els problemes de l’aeroport de Barcelona.

Acabar amb la falta de personal, la falta d’estabilitat de la plantilla, l’excés de càrregues de feina, l’abús de les hores extraordinàries d’obligat compliment i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral, són els punts que la part social ha posat sobre la taula perquè l’empresa hi posi solució i poder evitar arribar a les aturades dels dies 24, 25, 30 i 31 d’agost.

El comitè de vaga demanem a l’Administració que insti Iberia Barcelona a dotar dels mitjans suficients l’aeroport del Prat, com els que tenen aeroports de les mateixes característiques del nostre entorn.

Comments are closed.