La pensió mitjana de les vídues frega el llindar de la pobresa

Font: pixaball

La UGT de Catalunya ens sumem a la commemoració del Dia Internacional de les Vídues, que se celebra el 23 de juny, per denunciar l’escassa protecció que rep un col·lectiu amb unes pensions de viduïtat que s’aproximen més a les quanties que presenten les pensions assistencials que no pas a les contributives.

A Catalunya més de 223.000 dones són pensionistes de viduïtat, el 15% del total de persones pensionistes i de mitjana cobren una pensió de 740 euros mensuals, una pensió que és un 28% inferior a la pensió mitjana del total de pensionistes que viuen a Catalunya. Aquesta diferència es dispara quan comparem la pensió de viduïtat de les dones amb la pensió mitjana de jubilació dels homes: al maig d’aquest any, el homes jubilats de mitjana tenien uns ingressos que pràcticament doblaven la pensió de viduïtat mitjana de les dones (1.401,40 euros davant 740 euros)

La UGT de Catalunya volem aprofitar la commemoració d’aquest dia per advertir que amb aquestes xifres estem empenyent a tot un col·lectiu de dones que es troben en especial vulnerabilitat cap a situacions de risc de pobresa, i no podem més que ser més que contundents en reclamar que hem de protegir a les persones que ho necessiten en la intensitat que ho hauríem de fer: la pensió mitjana de viduïtat de les dones (739,78 euros) es troba fregant el llindar de la pobresa (721,2 euros).

Es per això que la UGT de Catalunya recorda l’article 50 de la CE: “els poders públics garantiran mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat”. Si un dels objectius del sistema públic de pensions és eradicar la pobresa en la vellesa, és evident que no estem garantint la suficiència econòmica amb pensions per sota dels 600 i 500 euros.

Tanmateix, des de la UGT de Catalunya volem aprofitar aquest dia per donar visibilitat a les desigualtats que es produeixen en els sistema de pensions amb un breu informe que vam realitzar l’any passat i que adjuntem amb aquesta nota. En aquest informe constatem que les desigualtats i discriminacions laborals que viuen les dones al llarg de tota la seva carrera professional repercuteixen negativament sobre les pensions de les dones, reproduint-se una vegada més una bretxa de gènere en el sistema de pensions.

Comments are closed.