La pensió mitjana dels autònoms catalans és de 714,47€, un 40% inferior a la dels treballadors assalariats

Les jubilacions d’autònoms al nostre país han caigut un 43% des del 2013 

L’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a Catalunya és va situar al mes de gener en 539.989 persones, el que representa pràcticament el 20% del total de la població activa. Aquesta realitat contrasta amb el nombre de jubilacions registrades a Catalunya durant l’últim any, 3.307, xifra que, a més, representa una caiguda del 43% respecte a les prestacions per jubilació que es van formalitzar durant l’any 2013 (5.771) i del 41% respecte a les del 2014 (5.554).

Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) denunciem que lluny d’arribar a l’objectiu del Pacte de Toledo d’equiparar les pensions dels diferents règims, la bretxa entre les pensions del règim general i l’autònom continua incrementant-se. Així, si durant l’any 2015 la pensió mitjana del règim general es va incrementar en 22,17 euros, tot arribant fins als 1.197,32 euros mensuals, la pensió mitjana dels autònoms catalans va tenir una pujada de només 12,94 euros i es va situar en 714,47 euros mensuals.

D’aquesta manera, la pensió mitjana d’un autònom català és un 40% inferior a la d’un assalariat.

Règim General

Règim Autònoms

 

 

Nombre

pensions

Variacíó

anual

Pensió

Mitjana (€)

Increment (€)

Nombre

pensions

Variació

anual

Pensió

Mitjana (€)

Increment

(€)

2005

552.868,58

847,29

119.719,50

493,38

2006

564.893,25

+12.024,67

896,89

+49,60

123.143,75

+3.424,25

524,34

+30,96

2007

575.490,42

+10.597,17

939,97

+43,08

125.702,00

+2.558,25

552,01

+27,67

2008

588.235,58

+12.745,16

1.008,18

+68,21

175.290,83

+49.588,83

566,23

+14,22

2009

605.797,50

+17.561,92

1.053,38

+45,20

178.655,67

+3.364,84

594,56

+28,33

2010

623.254,25

+17.456,75

1.086,76

+33,38

182.441,50

+3.785,83

616,53

+21,97

2011

642.184,50

+18.930,25

1.122,30

+35,54

186.682,58

+4.241,08

639,26

+22,73

2012

670.099,83

+27.915,33

1.146,04

+23,74

190.384,92

+3.702,34

662,47

+23,21

2013

708.025,67

+37.925,84

1.165,17

+19,13

196.156,75

+5.771,83

688,76

+26,29

2014

736.113,58

+28.087,91

1.175,15

+9,98

201.711,50

+5.554,75

701,53

+12,77

2015

750.817,00

+14.703,42

1.197,32

+22,17

205.019,25

+3.307,75

714,47

+12,94

La CTAC – UGT de Catalunya denuncia que l’actual situació econòmica està obligant milers de treballadors autònoms a allargar més enllà dels 65 anys la seva vida laboral per poder tenir una pensió digna i, per tant, cada vegada són menys els treballadors per compte propi que estan accedint a la jubilació.

Des de la nostra organització demanem al nou Govern de la Generalitat i al futur govern de l’Estat que facin un esforç en aquests moments d’especial dificultat per garantir una pensió digna també al col·lectiu d’autònoms del país, que representen el 80% de l’estructura empresarial del país i són els majors generadors de riquesa.

En aquest enllaç trobareu una infografia amb les dades.

Comments are closed.