La plantilla de Cosmic (Caldes) afectada per l’ERO podrà ser recol·locada a la planta de Roca a Gavà

UGT FICA de Catalunya ha arribat a un acord per a l’expedient presentat el 19 d’octubre a l’empresa Cosmic de Caldes de Montbui per acomiadar de forma objectiva els 54 treballadors i

treballadores de l’àrea de producció, al·legant causes productives que el nostre sindicat va rebutjar per perquè no responia a la situació del mercat sinó a una decisió empresarial del grup Roca, una decisió que afectava directament la producció de Cosmic.
Un cop finalitzat el període de consultes, les parts hem arribat a un acord avalat per 51 dels 54 treballadores i treballadors afectats, que inclou la possibiitat de recol·locació de tots els llocs de treball a la planta que Roca té a Gava, amb l’aplicació del conveni d’empresa i el manteniment de l’antiguitat.
Des de la UGT valorem positivament l’acord a què s’ha arribat perquè garanteix el manteniment dels 54 llocs de treball que en principi desapareixien i perquè suposa que els treballadors i les treballadores puguin seguir dins de l’empresa depenent la seva situació personal.

Comments are closed.